Fonogrammu meklētājs

Meklētājs sniedz vispārēju informāciju par LaIPA pārstāvēto tiesību īpašnieku mūzikas katalogu, kas tiek saņemts no tiesību subjektiem un fonogrammu izmantotājiem. Lai uzsāktu pārstāvēto tiesību īpašnieku mūzikas katalogu meklēšanu, lūdzam ievadīt vēlamo informāciju zemāk norādītajos laukos. Tajā skaitā meklēšanas rezultāti attiecināmi uz fonogrammu datubāzi, par ko LaIPA izsniedz kolektīvā pārvaldījuma atļaujas.

Saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta otro daļu autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi pārvalda attiecībā uz:

1) publisku izpildījumu, ja tas notiek izklaides vietās, kafejnīcās, veikalos, viesnīcās un citās tamlīdzīgās vietās;

2) nomu, īri un publisku patapināšanu (izņemot datorprogrammas, datu bāzes un mākslas darbus);

3) retranslēšanu pa kabeļiem (izņemot raidorganizāciju tiesības, neatkarīgi no tā, vai tās ir pašas raidorganizācijas tiesības vai tās raidorganizācijai nodevuši autortiesību vai blakustiesību subjekti);

4) reproducēšanu personiskai lietošanai;

5) reprogrāfisku reproducēšanu personiskai lietošanai;

6) vizuālās mākslas oriģināldarbu tālākpārdošanu;

7) komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.

Atbilstoši autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta trešjai daļai mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz šī panta otrajā daļā norādīto autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu vienlaikus var veikt tikai viena katras autortiesību un blakustiesību subjektu grupas izveidota kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta piektajai daļai autortiesību vai blakustiesību subjekta paša izsniegtā licence vai noslēgtais licences līgums attiecībā uz šā panta otrajā daļā norādīto izmantošanu, kā arī attiecībā uz to tiesību izmantošanu, kuru pārvaldīšana saskaņā ar kolektīvā pārvaldījuma līgumu uzticēta kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, nav spēkā. Šis nosacījums neattiecas uz nekomerciālu izmantošanu.