NĀKAMĀ LAIPA IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS ATBALSTA FONDA PAPLAŠINĀTĀS KOMISIJAS SĒDE NOTIKS 15.04.2024.

26.03.2024

NĀKAMĀ LAIPA IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS ATBALSTA FONDA PAPLAŠINĀTĀS KOMISIJAS SĒDE NOTIKS 15.04.2024.

Informējam par LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda paplašinātās komisijas sēdi, kas notiks 2024. gada 15. aprīlī, plkst. 10.00.

Aicinām LaIPA biedrus iesniegt projektu pieteikumus elektroniski, līdz 2024. gada 11. aprīļa plkst. 23.59, sūtot tos uz e-pasta adresi: laipa@laipa.org.

LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda (KI fonda) mērķis ir finansiāli atbalstīt mūzikas ierakstu izpildītāju un producentu radošo darbību, jaunradi un veicināt mūzikas ierakstu industrijas attīstību Latvijā, kā arī stiprināt mūzikas ierakstu industrijas kā nozīmīgas radošās industrijas konkurētspēju un eksportspēju.


Aicinām LaIPA biedrus iepazīties ar KI fonda nolikumu (dokuments) un līdz 2024. gada 11. aprīļa plkst. 23.59 iesniegt pieteikumus pasākumu īstenošanai kādā no atbalstāmajām jomām:
- nozares konkurētspējas veicināšanas pasākumi;
- nozares izaugsmes un eksportspējas veicināšanas pasākumi;
- nozares izglītības un ilgtspējības veicināšanas pasākumi;
- nozares līdzdarbības pasākumi.

KI fonda līdzekļus piešķir konkursa kārtībā un šajā konkursa kārtā pieejamais finansējums 56 767 eiro.


Gatavojot pieteikumus, lūdzam ņemt vērā LaIPA padomes 2024. gada 14. marta lēmumu, kas paredz sekojošo:

  • Konkursā netiek atbalstīta pamatlīdzekļu iegāde;
  • Konkursā netiek atbalstīta individuālas darbības veikšanai, kas nav vērsta uz nozares darbību kopumu;
  • Konkursā netiek atbalstīti pasākumu pieteikumi ar mērķi gūt peļņu (var tikt izvērtēts patiesā labuma guvējs).

Pieteikuma iesniegšanas kritēriji pieejami KI fonda nolikumā: dokuments.

Sagatavotos pieteikumus aicinām iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi laipa@laipa.org, izmantojot konkursa pieteikuma veidlapu: dokuments, veidlapa.  

Saskaņā ar LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda nolikumu projektu pieteikumus vērtē ekspertu komisija, kuru veido 16 komisijas locekļi – LaIPA padome, LaIPA kopsapulces ievēlēti pārstāvji un mūzikas nozares organizāciju virzīti pārstāvji.

Komisija: Rūdolfs Budze, Kārlis Auzāns, Kārlis Būmeisters, Arnis Račinskis, Agnese Cimuška-Rekke, Petri Mannonen, Līva Pētersone-Kļaviņa, Guna Zučika, Mārcis Auziņš, Juris Millers, Jānis Bukums, Uģis Higo Glāzītis, Kristīne Kleina, Katrīna Dimanta, Inese Saulāja-Dobele, Gints Stankevičs.