Par LaIPA valdes priekšsēdētāju ievēlēta Elita Mīlgrāve

27.05.2015

Par LaIPA valdes priekšsēdētāju ievēlēta Elita Mīlgrāve

Š.g. 14. aprīlī notika pirmā LaIPA jaunievēlētās valdes sēde un priekšsēdētāja ievēlēšana amatā, turpmākajiem trīs gadiem. Par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta SIA „Mikrofona ieraksti” direktore Elita Mīlgrāve. Šogad valdes priekšsēdētājs izvirzīts no producentu vidus. LaIPA statūtu punkts 41. paredz, ka valde uz valdes pilnvaru termiņu ar balsu vairākumu ievēl valdes priekšsēdētāju saskaņā ar sekojošu principu – uz vienu termiņu valdes priekšsēdētāju izvirza no valdes locekļu-izpildītāju vidus, uz nākamo – attiecīgi no valdes locekļu-producentu vidus.

Nosakot biedrības attīstības virzienus, LaIPA valde par prioritātēm šogad ir izvirzījusi dialoga veicināšanu starp tiesību īpašniekiem un sabiedrību. Plānotās aktivitātes paredzēs piedāvāto servisu pilnveidošanu LaIPA klientiem un pārstāvētajiem tiesību īpašniekiem, kā arī sabiedrības izpratnes veicināšanu par blakustiesībām, kas ietver arī mācību metodiskā materiāla izstrādi un tā ieviešanu pamatskolu izglītības programmā.

“Esmu nedaudz satraukta par lielo atbildību, uzņemoties šo amatu, bet ceru, ka valdes locekļi, kas man uzticējušies, paši arī nāks talkā, lai kopā mēs attaisnotu uz mums liktās cerības. Man ir lieliska komanda valdē - gan jauni un entuziastiski, gan pieredzējuši un zinoši kolēģi, ar ko kopā varēsim īstenot iecerēto. Vienlaikus es ļoti ceru, ka arī pārējie Latvijas izpildītāji un producenti, kas ir LaIPA biedri, aktīvi iesaistīsies organizācijas darbā un palīdzēs mums veidot ciešāku dialogu gan ar sabiedrību, gan uzņēmējiem, skaidrojot LaIPA darbības būtību un mērķus. Ir svarīgi turpināt līdzšinējo abpusējo sadarbību ar mūzikas izmantotājiem, akcentējot to, ka LaIPA klienti ir mūziķu sadarbības partneri, bet pati mūzika ir vērtība, tāpat kā citas preces un pakalpojumi, ko mēs iegādājamies. Tāpat viena no galvenajām darbības prioritātēm neapšaubāmi ir arī Latvijas mūzikas konkurētspējas veicināšana gan vietējā gan ārējos tirgos,” norādīja jaunā LaIPA valdes priekšsēdētāja, SIA „Mikrofona ieraksti” valdes priekšsēdētāja Elita Mīlgrāve.