Nozīmīga informācija mūzikas nozares pārstāvjiem par VKKF atbalsta programmu!

13.11.2020

Nozīmīga informācija mūzikas nozares pārstāvjiem par VKKF atbalsta programmu!

Liela daļa radošo personu, kuri varētu pieteikties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) konkursam mērķprogrammā "Radošo personu nodarbinātības programma", tam nepiesakās, jo to saimnieciskās darbības ieņēmumi (kontā ienākusī nauda) pārsniedz nolikumā noteiktos 538 EUR mēnesī. 

Būtiska nianse: VKKF atbalsta programmas nolikumā tiek runāts par IENĀKUMIEM, nevis IEŅĒMUMIEM - ikvienam pašnodarbinātajam ir ar saimniecisko darbību saistīti attaisnotie izdevumi (telpu noma, telefona, interneta rēķini, pamatlīdzekļi (mūzikas instrumenti, telpas, datortehnika, autotransports, u.tml.), transporta izdevumi, u.tml).

Tātad:

  • ja saimnieciskās darbības veicēja kontā, piemēram, augustā ir ieskaitīti 1200 EUR (t.i. - ieņēmumi), bet izdevumi (kurus var pamatot ar čekiem, bankas maksājumiem un kuri ir attiecīgi iegrāmatoti ieņēmumu-izdevumu grāmatā) šajā pašā periodā ir sastādījuši, piemēram, 925 EUR, par šīs personas IENĀKUMIEM tiek uzskatīti 275 EUR (1200-925=275), kas ļauj personai kvalificēties atbalsta programmai, jo nav sasniegti konkursa nolikumā noteiktie 538 EUR.

VKKF atbalsta programmā "Radošo personu nodarbinātības programma" var pieteikties vēl līdz 2020. gada 15. novembrim, plkst. 23:59. Papildu informācija pieejama šeit: https://ej.uz/VKKF_atbalsts

Pirms pieteikuma iesniegšanas pārliecinieties, vai esat reģistrējis saimniecisko darbību Valsts ieņēmuma dienestā (VID). Ja fiziska persona nebūs reģistrējusi saimniecisko darbību VID, pieteikums netiks vērtēts (par saimnieciskās darbības veicēju VKKF konkursa nolikuma izpratnē uzskatāms arī komercreģistrā ierakstīta fiziska persona - individuālais komersants).