LaIPA kopsapulcē vērtē 2023. gada rezultātus un nākotnes plānus

16.05.2024

Autors: Lāsma Līga Reisa, LaIPA; informācija plašsaziņas līdzekļiem

LaIPA kopsapulcē vērtē 2023. gada rezultātus un nākotnes plānus

2024. gada 15. maijā norisinājās Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) ikgadējā biedru kopsapulce, kurā tika sniegta detalizēta LaIPA administrācijas atskaite par 2023. gada atlīdzību ieņēmumiem un izmaksām, kā arī biedru starpā apspriesti un pieņemti nozīmīgi lēmumi par organizācijas mērķiem un darbību 2024. gadā, tostarp par nozares godināšanas ceremonijas rīkošanu. 

2023. gadā LaIPA atlīdzību ieņēmumu summa kopā sasniedza 3 176 836 eiro, pārsniedzot biedru kopsapulces plānoto summu par 9%. Savukārt, veicot atlīdzības izmaksas par 2022. gada mūzikas ierakstu izmantojumu, 1 122 581 eiro tika izmaksāts latviešu izpildītajiem un ierakstu producentiem, 1 610 696 eiro tika izmaksāts ārvalstu mūzikas ierakstu kompānijām kā Universal, Sony un Warner, kā arī ārvalstu producentiem un izpildītajiem caur ārvalstu kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un neatkarīgajiem aģentiem. Būtiski atzīmēt, ka 2023. gadā ir pieaugusi latviešu izpildītājiem un producentiem izmaksātā atlīdzība, kas ir par 26% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kopā atlīdzības izmaksātas 3098 latviešu izpildītājiem un ierakstu producentiem.

Likumdošanas jomā
Ar LaIPA līdzdalību Kultūras ministrijas darba grupā 2023. gada 5. aprīlī stājās spēkā grozījumi Autortiesību likumā. Ar grozījumiem tika ieviestas divas Eiropas Savienības direktīvas - raidorganizācijas direktīva 2019/789, kuras mērķis ir atvieglot autoru darbu un blakustiesību objektu licencēšanu attiecībā uz raidorganizāciju sniegtajiem papildinošajiem tiešsaistes pakalpojumiem un raidījumu retranslāciju, kā arī direktīva 2019/790 par autortiesībām digitālā vienotajā tirgū, kas regulē ar autortiesībām aizsargātu darbu izplatīšanu un izmantošanu digitālajā vidē.

Tāpat izstrādāti Autortiesību likuma grozījumi par piekļuves ierobežošanu tīmekļvietnēm, kurās prettiesiski tiek padarīti pieejami autortiesību un blakustiesību objekti. Likumprojektā tiek paredzētas attiecīgas pilnvaras Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) bloķēt nelegālas tīmekļvietnes, tādējādi mazinot autortiesību un blakustiesību pārkāpumu apjomu tiešsaistē. 

Sabiedrības izglītošanas jomā:
2023. gada septembrī Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma organizācijas (EUIPO) apstiprināts LaIPA iesniegtais projekts "Mācām nākotnes skolotājus" jeb "Autorskola", kas tiek realizēts sadarbībā ar Kultūras ministriju un Latvijas Universitāti. Piesaistītā projekta summa ir 60 000 eiro. 

Nozares sociālā atbalsta jomā:
LaIPA nodibinājuma "Fonds Līdzskaņa" ietvaros palīdzība sniegta 6 mūziķiem, noorganizēta ceturtā sociāli radošā nometne un realizēts otrais mūziķu labdarības skrējiens "Pieliec plecu!".

Nozares attīstības jomā:
Uzsākta LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības fonda (KI fonds) darbība. 2023. gadā realizētas divas KI fonda sēdes, kurās izskatīti 19 projektu pieteikumi un atbalstīti 7 projekti. Tai skaitā realizēts LaIPA stipendiju konkurss, kura rezultātā piešķirtas 25 individuālās stipendijas LaIPA biedriem. Tāpat veiksmīgi uzturēta komunikācija ar nozari gan sociālajos medijos, gan publiskajā telpā, tostarp apkopojot iknedēļas radio statistiku un veicot mūzikas patēriņa pētījumu.

Plašu diskusiju kopsapulcē raisīja jautājums par nepieciešamību LaIPA kā organizācijai piedalīties vai organizēt īpašu nacionāla līmeņa populārās mūzikas nozares godināšanas ceremoniju. Balsojot LaIPA biedri lēma, ka LaIPA kļūs par jaunas populārās mūzikas nozares balvas "GAMMA" (Gada Augstākais Mūsdienu Mūzikas Apbalvojums) organizētāju.

LaIPA padomes priekšsēdētājs Rūdolfs Budze pēc kopsapulces uzsvēra:
"Šī kopsapulce ir svarīgs solis mūsu nozares attīstībā. Mēs esam pateicīgi biedriem par aktīvu dalību, diskusijās izteiktajiem viedokļiem un konstruktīvu sadarbību. Kopīgi mēs varam sasniegt izcilus rezultātus. LaIPA turpinās strādāt pie mūzikas nozares attīstības un mūziķu tiesību aizsardzības, veicinot radošo darbu atpazīstamību gan Latvijā, gan starptautiski."