Reproducēšana - fonogrammu kopēšana, pavairošana

Fonogrammu reproducēšana ir to kopiju izgatavošana ar jebkuriem līdzekļiem un jebkādā formā, arī digitāli. Uzņēmējiem un diskžokejiem, kuri vēlas izveidot savas fonogrammu datu bāzes, lai atskaņotu publiskā izpildījumā, ir pienākums nokārtot saistības, noslēdzot licences līgumu, vai saņemot diskžokeja licenci. 

Svarīgi!

Atļauja dod tiesības izmantot tikai legāli iegūtas fonogrammas no legāliem avotiem. Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, jebkāda cita veida fonogrammu ieguve tiek uzskatīta par autortiesību un blakustiesību pārkāpumu.