Līdz 1993. gada 15. maijam Latvijā izdoto fonogrammu reproducēšana un izplatīšana

Saskaņā ar Autortiesību likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, izpildītāju izņēmumu tiesības attiecībā uz savu izpildījumu fiksāciju un izpildījumu fiksācijas reproducēšanu tiek tikai kolektīvi administrētas uz fonogrammās fiksētiem izpildījumiem, kas fiksēti vai publicēti Latvijā līdz 1993. gada 15. maijam. Tādējādi LaIPA pārstāv izpildītāju mantiskās tiesības.

Attiecībā uz fonogrammās fiksētajiem izpildījumiem, kas fiksēti, vai publicēti Latvijā, izpildītāju tiesības attiecībā uz izpildījuma fiksācijas izplatīšanu un reproducēšanu tiek administrētas tikai kolektīvi. LaIPA nodrošina šo tiesību administrēšanu Latvijas teritorijā, un juridiskām personām ir pienākums nokārtot saistības.

Lai saņemtu atļauju reproducēt un izplatīt fonogrammas, kas Latvijā izdotas līdz 1993. gada 15. maijam, jārīkojas sekojoši:

  1. Jāvēršas pie LaIPA, lai saņemtu izpildītāju atļauju;
  2. Jāvēršas pie fonogrammas producenta;
  3. Jāvēršas autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijā;

 

Maksājamās atlīdzības lielums par Latvijā izdoto fonogrammu līdz 1993. gada 15. maijam, reproducēšanu un izplatīšanu, ir noteikts 12% apmērā no vairumtirdzniecības cenas par 1 (vienu) albumu, bet ne mazāk, kā 0.21 EUR. Lai pieteiktos licences saņemšanai, ir jāaizpilda pieteikuma forma, minot informāciju par pieteikuma iesniedzēju, informāciju par albumu un tajā iekļautajām fonogrammām. Pieteikuma forma ir jāiesniedz elektroniski.

Maksājamās atlīdzības tarifs

Pieteikums