Reproducēšanas licences līgums

Lai saņemtu atļauju reproducēt (kopēt) fonogrammas, kas paredzētas atskaņošanai publiskā izpildījuma vietās (tirdzniecības, ēdināšanas, klientu apkalpošanas u.c. vietās), ir jānoslēdz Licences līgums. Lai reproducētās fonogrammas atskaņotu publiskā izpildījuma vietās, papildus ir jāsaņem fona mūzikas izmantošanas atļauja.