Nesēja atlīdzība

Saskaņā ar Autortiesību likumu fiziskās personas drīkst savām vajadzībām vienā kopijā reproducēt fonogrammas, neprasot atļauju kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, par to maksājot atlīdzību (tukšie materiālie nesēji) izpildītājiem un fonogrammu producentiem, t.sk. arī citiem tiesību īpašniekiem, piemēram, autoriem.

Iekasēt atlīdzību no katras fiziskās personas, kura reproducē fonogrammas nav iespējams, tādēļ praksē nesēja atlīdzību par filmu un skaņdarbu reproducēšanu personiskām vajadzībām maksā tukšo materiālo nesēju izgatavotāji un importētāji.
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem, nesēja atlīdzību drīkst administrēt tikai viena kolektīvā pārvaldījuma organizācija, tādēļ LaIPA ir pilnvarojusi autoru organizāciju (Akka/Laa) to administrēt arī izpildītāju un fonogrammu producentu interesēs. 
Nesēja atlīdzības apmērs, iekasēšanas un izmaksāšanas kārtība, kā arī atlīdzības proporcionālais sadalījums starp autoriem, izpildītājiem, fonogrammu un filmu producentiem ir noteikts MK noteikumos Nr. 321.

MK noteikumi paredz, ka nesēja atlīdzība ir jāmaksā par:

  • USB zibatmiņām – 6% apmērā no pirmās pārdošanas cenas Latvijā (bez PVN);
  • ārējiem cietajiem datora diskiem - 4% apmērā no pirmās pārdošanas cenas Latvijā (bez PVN);
  • visu veidu datoru cietajiem diskiem, ieskaitot HDD un SSD diskus - 2,85 EUR apmērā par vienu vienību;
  • personālajiem datoriem, ieskaitot portatīvos datorus un planšetdatorus – 2,85 EUR apmērā par vienu vienību;
  • viedtālruņiem - 1,50 EUR par vienību.