Sporta, fitnesa klubi un deju skolas

Mūzikas ierakstu izmantošana Publiskā izpildījuma vietā - sporta klubā, fitnesa centrā un citās klientu apkalpošanai piemērotās telpās. Atlīdzība izpildītājiem un fonogrammu producentiem maksājamā par mūzikas ierakstu izmantošanu.

Fona mūzika un nodarbību mūzika ir mūzikas ierakstu izmantošana ar radio, televīzijas, CD un DVD, datora un citu ierīču vai atskaņošanas avotu starpniecību. Apliecība ir dokuments, kas apstiprina Autortiesību likumā un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā paredzēto tiesību ievērošanu.

  • Līgums par maksājamo atlīdzību Dokuments
  • Maksājamās atlīdzības tarifs Dokuments
  • Metodoloģija Dokuments
  • Līguma pielikums jaunai publiskā izpildījuma vietai Dokuments
  • Atlaižu sistēma spēkā no 2013. gada 1. janvāra Dokuments