Kultūras, sporta, izklaides pasākums u.c.

Svarīgi! No 2019. gada 2. decembra stājušās spēkā izmaiņas teātra izrāžu tarifos.

  • Fonogrammu izmantošana teātra izrādēs Metodoloģija
  • Tarifu kāpums un to ietekmējošie faktori Dokuments
  • Beztermiņa pasākumu līgums Dokuments
  • Maksājamās atlīdzības tarifs Dokuments
  • Atlaižu sistēma spēkā no 2013. gada 1. janvāra Dokuments

Pieteikt pasākumu

 

  • Atskaite par pasākumā izmantotajām fonogrammām Dokuments
  • Beztermiņa līguma atskaite par pasākumā izmantotajām fonogrammām Dokuments