Kafejnīca, bārs, restorāns (to āra terases)

Mūzikas ierakstu izmantošana Publiskā izpildījuma vietā - kafejnīcā, bārā, restorānā un citās klientu apkalpošanai piemērotās telpās. Atlīdzība izpildītājiem un fonogrammu producentiem maksājama par mūzikas ierakstu izmantošanu.

Fona mūzika un deju mūzika ir mūzikas ierakstu izmantošana ar radio, televīzijas, CD un DVD, datora un citu ierīču vai atskaņošanas avotu starpniecību. Apliecība ir dokuments, kas apstiprina Autortiesību likumā un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā paredzēto tiesību ievērošanu.

  • Līgums par maksājamo atlīdzību Dokuments
  • Maksājamās atlīdzības tarifs Dokuments
  • Līguma pielikums jaunai publiskā izpildījuma vietai Dokuments
  • Līgums par maksājamo atlīdzību ENG Dokuments
  • Atlaižu sistēma spēkā no 2013. gada 1. janvāra Dokuments

Pieteikt atļauju mūzikai kafejnīcā - LaIPA un AKKA/LAA

Svarīgi! Par izmaiņām savlaicīgi jāinformē abas organizācijas, kā tas noteikts līgumos.