BUJ

Ranger Computers Ltd - Lielbritānijas uzņēmums, kas veic plaša spektra mūzikas datu analīzi;
IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry) - Starptautiskā mūzikas ierakstu asociācija.
 

 • Kā singls var sasniegt zelta statusu?
  Zelta sertifikāts tiek piešķirts singlam (fonogrammai/mūzikas ierakstam), kas izdots laika posmā no 2022. gada 1. janvāra, par 2'000'000 straumju sasniegšanu.
   
 • Kā singls var sasniegt platīna statusu?
  Platīna sertifikāts tiek piešķirts singlam (fonogrammai/mūzikas ierakstam), kas izdots laika posmā no 2022. gada 1. janvāra, par 4'000'000 straumju sasniegšanu.
   
 • Kāpēc tiek sertificētas fonogrammas, kas izdotas no 2022. gada 1. janvāra?
  2022. gada 1. janvāris ir atskaites datums, no kura Ranger Computers veic straumēšanas monitoringu Latvijas teritorijā, apkopojot statistiku no straumēšanas servisiem Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, Amazon un YouTube. LaIPA nav pieejami dati par Latvijā izdoto ierakstu digitālo patēriņu pirms 2022. gada 1. janvāra, jo LaIPA kā kolektīvā pārvaldījuma organizācija neadministrē straumēšanas servisu izmantojumu. To caur digitālajiem izplatītājiem veic pašu ierakstu īpašnieki.
   
 • Kādi straumēšanas dati tiek apkopoti?
  Ranger Computers tehniski apkopo straumēšanas servisu - Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, Amazon un YouTube - datus par straumēšanu Latvijas teritorijā un datus par Latvijas fonogrammu izmantošanu globāli. Šī statistika automātiski summējas. LaIPA darbinieki manuāli pārbauda fonogrammu informāciju, salīdzina datus ar fonogrammu profilos publiski pieejamo statistiku un visu apkopo.
   
 • Par kādu laika posmu tiek apkopoti straumēšanas dati pirmajiem sertifikātu saņēmējiem?
  Straumēšanas dati tiek apkopoti par laika posmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 1. martam.
   
 • Kāda ir lejupielādes un straumes attiecība?
  Vienas fonogrammas lejupielāde ir līdzvērtīga 100 straumēm. 
   
 • Vai un kādēļ Ranger Computers dati var atšķirties no LaIPA datiem?
  LaIPA datus iegūst no Ranger Computers, kas nodrošina informāciju par straumēšanas un lejupielādes attiecību kopsummu. YouTube dati, saskaņā ar IFPI vadlīnijām, tiek apkopoti tikai no oficiālajiem YouTube kanāliem. Piemēram, saskaņā ar IFPI vadlīnijām Ranger Computers kopējiem datiem nepievieno Eirovīzijas YouTube konta statistiku, to manuāli dara LaIPA darbinieki. 
   
 • Kāpēc LaIPA nepiešķir statusus albumiem?
  Mūzikas ierakstu sertifikācija tiek veikta pēc vienota IFPI sertificēšanas standarta, kuru 2022. gadā, veicot digitālā patēriņa analīzi noteiktu valstu teritorijās, globāli atjaunoja saskaņā ar starptautiskiem mūzikas ierakstu izmantošanas kritērijiem.
  Attiecībā uz albumu sertifikāciju, vēsturiski Latvijā to veic biedrība LaMPA. Tāpat albumu sertifikāciju var veikt gan nacionālās, gan starptautiskās ierakstu kompānijas, pēc to izstrādātiem kritērijiem.