Pētījums: Mūzikas ietekme uz Latvijas pircēju iepirkšanās paradumiem, 2018

21.09.2017

Autors: Agate Beāte Sīga

Pētījums: Mūzikas ietekme uz Latvijas pircēju iepirkšanās paradumiem, 2018

Skaņa - sensorās uztveres maņa tiek definēta kā viena no sensitīvākajām, jo tā tiešā veidā ir saistīta ar cilvēka fizioloģiskiem un psiholoģiskiem aspektiem, tā vērtējama mijiedarbībā ar sociālo kultūru, pakalpojumu, tirdzniecības servisu un vienlaikus zīmola pozicionējumu. Skaņas elementam – mūzikai ir nozīmīga loma indivīdu afektīvai un kognitīvai ietekmei, kas atspoguļojas iepirkšanas paradumos, izziņā un uzvedībā. Mūzika tiek asociēta ar zīmola vērtībām.

Liec mūzikai strādāt sava uzņēmuma labā!