Autoru un izpildītāju organizācijas izplatījušas atklāto vēstuli valstu valdībām un tehnoloģiju uzņēmumiem

26.07.2023

Autoru un izpildītāju organizācijas izplatījušas atklāto vēstuli valstu valdībām un tehnoloģiju uzņēmumiem

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 2023. gada 26. jūlijā.

Vadošās pasaules autoru un izpildītāju organizācijas ar atklātu vēstuli vērsušās pie politikas veidotājiem un tehnoloģiju uzņēmumiem, lai rastu risinājumu problēmai par autortiesību un blakustiesību atlīdzību piemērošanu autoru un izpildītāju darbu izmantošanā, ko veic mākslīgais intelekts (MI).

Kā uzskata organizācijas, autoru un izpildītāju darbu izmantošana MI vajadzībām notiek nepārtraukti, bez autoru un izpildītāju atļaujas, turklāt nemaksājot par to pienākošos atlīdzību.

Pasaules autori un izpildītāji pieprasa atzīt autortiesības mākslīgā intelekta (MI) radītu materiālu izplatīšanā. Arī Latvijas izpildītājus un producentus pārstāvošā organizācija – Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) – kā starptautiskās kolektīvās pārvaldības organizāciju konfederācijas (SCARP) biedrs pievienojas vēstulē paustajam, aicinot arī Latvijas politikas veidotājus ņemt vērā vēstulē pausto un sākt veidot normatīvo bāzi, lai arī MI laikmetā nostiprinātu radošās kopienas tiesības.

"Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību un tā arvien lielāko lomu katra cilvēka ikdienas dzīvē, arī likumdošanai ir jāseko līdzi laikam. Tostarp katram autoram, māksliniekam, izpildītajam vai jebkuram citam radošās jomas pārstāvim ir jābūt pārliecinātam, ka tehnoloģiju attīstība neradīs radošo cilvēku tiesību ierobežošanu," uzskata LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa. "Tādēļ kopā ar citām autortiesību un blakustiesību aizstāvošām starptautiskajām organizācijām arī LaIPA iestājas par autoru un izpildītāju tiesībām saņemt taisnīgu atlīdzību un noteikti vērsīs Latvijas likumdevēju uzmanību uz šo problēmu: mākslīgā intelekta attīstība un autortiesību jautājumi."

SCAPR un citu pasaules autortiesību un blakustiesību organizāciju parakstītajā vēstulē teikts:

"Arvien aktīvāk mūsu dzīvēs ienākot mākslīgajam intelektam (MI), kultūras nozare un starptautiskā radošā kopiena aicina politikas veidotājus cienīt cilvēka radošumu nodrošināt efektīvu autoru un izpildītāju tiesību aizsardzību, kā arī īstenot godīgu licencēšanas praksi. Tajā pašā laikā radošā kopiena aicina pieņemt globālus risinājumus, lai nodrošinātu, ka MI uzņēmumi maksā autoratlīdzību tiem izpildītājiem un autoriem, kuru darbi tiek izmantoti."

Aicinājumu parakstījušas organizācijas un apvienības, kas pārstāv vairāk nekā 6 miljonus mākslinieku, autoru, izpildītāju un izdevēju visā pasaulē. Dokumentā valstu valdības un lēmumu pieņēmēji tiek aicināti izstrādāt un pieņemt politikas un tiesību aktus, kas atbilstu likumdošanas labās prakses normām:

- autoru un izpildītāju tiesības ir jāievēro un jāaizsargā, ja tās izmanto MI sistēmas;

- licencēšanas risinājumiem jābūt nodrošinātiem jebkurai ar autortiesībām aizsargātu darbu un  izpildījumu izmantošanai MI sistēmās;

- tekstizraces un datizraces izņēmums likumdošanā ir jāprecizē atbilstoši datu izmantojumam;

- autoriem un izpildītajiem ir jānodrošina personisko tiesību atzīšana, tiesības uz vārdu un atpazīstamību, ja darbus ir izmantojušas MI sistēmas;

- lai nodrošinātu godīgāku MI praksi, būtu jāpiemēro informācijas sniegšanas pienākums;

- jāievieš MI operatoru juridiskā atbildība;

- MI būtu jāuztver kā  rīks, kam būtu jākalpo cilvēka radošās potences stiprināšanai.

Pilns pasaules autoru un izpildītāju organizāciju atklātās vēstules teksts skatāms šeit.
Vēstules oriģināls publiskots šeit.