SCAPR: Starptautisko izpildītāju ieņēmumi 2022. gadā pieauguši par 9,3%, sasniedzot 875 miljonus eiro

05.06.2023

SCAPR: Starptautisko izpildītāju ieņēmumi 2022. gadā pieauguši par 9,3%, sasniedzot 875 miljonus eiro

SCAPR, izpildītāju tiesību kolektīvās pārvaldības apvienību padome, preses relīze, 2023. gada 24. maijs, Brisele.

SCAPR, globālais kolektīvās pārvaldības organizāciju tirdzniecības orgāns, kas pārvalda izpildītāju tiesības, šonedēļ paziņoja, ka biedru ieņēmumi 2022. gadā sasnieguši rekordlielu pieaugumu 75 miljonu eiro jeb 9,3% apmērā, ko veicinājis ievērojams apgrozījums no publiskās uzstāšanās, privātās kopēšanas un televīzijas un radio pārraidēm. Ziņas tika pavēstītas pagājušā nedēļā SCAPR 48. ģenerālasamblejas laikā Londonā, kur atrodas arī tās Lielbritānijas biedrs, PPL.

Šonedēļ Izpildītāju tiesību kolektīvās pārvaldības apvienību padome (SCAPR) izziņoja, ka tās 56 pārstāvētās kolektīvās pārvaldības organizācijas 2022. gadā ir kopā guvušas 875 miljonus eiro. Ieņēmumi no televīzijas un radio pārraidēm veido gandrīz vienu trešdaļu (31%) no 40 valstīs kopējiem gūtajiem ienākumiem, ieņēmumi no publiskas uzstāšanās veido tikai nedaudz vairāk par ceturtdaļu (26,6%) no kopējā apjoma, savukārt privātā kopēšana veido vēl 24%. SCAPR dalīborganizācijas 2022. gadā veica savstarpējus darījumus 178 miljonu eiro apmērā, pamatojoties uz 764 noslēgtajiem līgumiem. Apgrozījums, ko izpildītāju kolektīvās pārvaldības organizācijas (CMO) ir guvušas 2022. gadā, tiek lēsts 1,3 miljardu eiro apmērā.

Pagājušajā nedēļā SCAPR bija sasaucis produktīvu ģenerālo asambleju, kurā organizācija paplašināja savas rindas līdz 58 locekļiem no 43 valstīm, uzņemot trīs jaunas kolektīvās pārvaldības organizācijas no Izraēlas (ESHKOLOT), Gruzijas (GNRA) un Serbijas (GOS) un vienojās par jauniem, plašākiem dalības noteikumiem, lai veicinātu kolektīvās pārvaldības organizāciju pārstāvošo izpildītāju iekļautību.

Trīs dienu programmas laikā delegāti uzklausīja ārējo ekspertu viedokļus par aktuālākajām tēmām, kas svarīgas starptautiskajai kolektīvās pārvaldības kopienai, tostarp par mūzikas un audiovizuālās jomas patēriņa paradumu maiņu, mūzikas straumēšanas ekonomiku un viedokļiem par ieņēmumu sadali, kā arī par līdz šim paveikto un par to, kādas priekšrocības ir lietotājiem un tiesību īpašniekiem, pievienojot izpildītāju identifikatorus digitālajā piegādes ķēdē izveides brīdī.

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) pārstāvji apsprieda savu sadarbību ar SCAPR, globālo kolektīvo tiesību pārvaldības kapacitātes veidošanu un vajadzību pēc izglītošanās ar “WIPO for Creators” projekta starpniecību. Piedalījās arī pārstāvji no Latīņamerikas federācijām FILAIE un “Latin Artists”, apspriežot savus priekšlikumus sadarbībai un darbam visā Centrālamerikā un Latīņamerikā.

Izpildītāju organizāciju starptautiskās konfederācijas (SCAPR) sanāksmē Latvijas blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) pārstāvēja tās izpilddirektores vietniece Rūta Doveika un starptautisko klientu attiecību vadītāja Agate Silova.

“Citu valstu organizāciju darba metodes var būt atšķirīgas, balstoties uz dažādu nozaru vajadzībām un ierasto praksi, taču svarīgākais gan šajā sanāksmē, gan kopumā ir sadarbības veidošana, pieredzes apmaiņa un starptautiski svarīgu lēmumu pieņemšana, piemēram, par tālāku sadarbību ar Krievijas izpildītāju organizāciju vai palīdzības sniegšanu Ukrainas organizācijai – un tas attiecas gan uz pašiem nozares dalībniekiem, gan sabiedrību kopumā. Dalība starptautiskās konfederācijas sanāksmē dod būtisku ieguvumu jautājumos par efektīvu sadarbību starp SCAPR dalībniekiem. Svarīgi, ka sanāksme veicina arī kopējā darba procesa uzlabošanu. Un tas ir tiešs ieguvums arī Latvijas izpildītājiem: pārņemot labo praksi, sadarbojoties un gūstot pieredzi, ir iespēja daudz efektīvāk sakārtot arī Latvijas blakustiesību nozari. Un tas tiešā veidā ietekmē arī mūsu izpildītājus, kuri sakārtotā sistēmā var saņemt pienākošos atlīdzību par savu darbu,” uzsver LaIPA izpilddirektores vietniece Rūta Doveika.

Klātesošie arī atzīmēja progresu, kas panākts SCAPR izpildītāja identifikatora, starptautiskā izpildītāja numura (IPN) atvēršanā trešajām pusēm, lai vēl vairāk nostiprinātu IPN kā primāro un noteicošo muzikālo un audiovizuālo izpildītāju identifikatoru, kā arī lepojās ar VRDB, SCAPR skaņu ierakstu un audiovizuālo darbu izpildītāju grupu centralizētās pārvaldības datubāzes izveidi un ieviešanu. Centrāli sadarbojoties šo datu pārvaldībā, apmaiņa starp SCAPR dalībniekiem ir kļuvusi precīzāka, efektīvāka un savlaicīgāka, lai izpildītājs gūtu labumu.

SCAPR dalībnieki tika informēti par 2022. gada aprīlī izveidotā fonda darbību, lai atbalstītu Ukrainas kara skartos, un nobalsoja par tā Krievijas biedra apturēšanas turpināšanu uz nākamo gadu. Viņi arī uzklausīja SCAPR Indijas biedru ISRA par nesenajām izmaiņām Indijas izpildītāju atalgojuma līgumos un nobalsoja par visu SCAPR valdes locekļu pārvēlēšanu, kas kandidēja uz pārvēlēšanu.


SCAPR, kas dibināta 1986. gadā un atrodas Briselē, Beļģijā, ir izpildītāju kolektīvās pārvaldības organizāciju jumta asociācija.

SCAPR misija ir būt globālam līderim izpildītāju tiesību kolektīvajā pārvaldībā, izmantojot savu lomu kā kolektīvās pārvaldības organizāciju jumta organizācijai visā pasaulē un atbalstītu, veicinātu un uzturētu visā pasaulē pārrobežu sistēmu izpildītāju honorāru iekasēšanai un sadalei godīgā, efektīvā, precīzā, pārredzamā veidā, kas nepārtraukti tiek pilnveidots.