Iepazīsties ar LaIPA padomes kandidātiem!

01.06.2023

Iepazīsties ar LaIPA padomes kandidātiem!

Jau 6. jūnijā, plkst. 14.00, klātienē, LaIPA birojā, norisināsies Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) atkārtotā biedru kopsapulce. Tās ietvaros, starp vairākiem nozīmīgiem dienas kārtības jautājumiem, izpildītāji un producenti ievēlēs arī jaunu biedrības padomi, kura risinās nozarei būtiskus jautājumus turpmākos trīs gadus. Šogad padomes vēlēšanām savu kandidatūru izvirzījuši rekordliels biedru skaits - 20.

Biedrības padome sastāv no 8 (astoņiem) padomes locekļiem, kuru skaitā ietilpst padomes priekšsēdētājs. Lai nodrošinātu visu biedru interešu un tiesību pārstāvību, padomes locekļi tiek izvirzīti un ievēlēti sekojoši: 4 (četrus) padomes locekļus izvirza un ievēl producenti vai viņus pārstāvošās personas, savukārt 4 (četrus) padomes locekļus izvirza un ievēl izpildītāji vai viņus pārstāvošās personas.

Līdz 31. maijam LaIPA aicināja savus biedrus izvirzīt kandidātus LaIPA padomes locekļa amatam, kā arī sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem: kāpēc esat nolēmis/-usi kandidēt LaIPA padomes vēlēšanās; kāda ir Jūsu vīzija par LaIPA darbību un kāpēc tieši Jums ir jābūt vienam no astoņiem padomes pārstāvjiem. Aicinām iepazīties ar kandidātiem!

IZPILDĪTĀJI

 • Kārlis Auzāns

LaIPA padomē darbojos vairāk kā desmit gadus. Divas reizes esmu bijis padomes priekšsēdētājs, pieņēmu darbā esošo izpilddirektori Lienu Grīnu (Liena Edvardsa - red.), palīdzēju veikt nekustamā īpašuma Misas ielā biedru investīcijas projektu. Domāju, ka manas darbības laikā LaIPA ir darbojusies tikai ar attīstības zīmi, tāpēc vēlos turpināt iesākto. Nākotnē vēlos redzēt augošu biedru un iekasēto atlīdzību skaitu, turpināt industrijas attīstības projektus, kā arī nodibinājuma "Fonds Līdzskaņa" aktīvu darbību, palīdzot mūziķiem.

 • Rūdolfs Budze

Mūzikas industrijā esmu 19 gadus. Esmu bijis radio galvenais mūzikas redaktors, joprojām esmu mūzikas producents, esmu sadarbojies ar lielajām mūzikas izdevniecībām, un jau 3 gadus nostrādājis LaIPA padomē. Šī pieredze ir bijusi unikāla iespēja izprast gan izpildītāja, gan izdevēja, gan fonogrammu izmantotāja pozīciju. Iepriekšējā periodā ir paveikti lieli darbi (DNA izmaiņas, Autorskolas izveide). Mana prioritāte nākamajiem 3 gadiem noteikti būs turpināt izglītot vietējos izpildītājus viņu tiesību un ienākumu avotu no radošās darbības jautājumos, kā arī strādāt pie projektiem, kurus LaIPA līdzfinansē, lai tos virzītu mūsdienām atbilstošā virzienā pēc labākajiem attīstīto tirgu piemēriem.

 • Kārlis Būmeisters

Šo gadu laikā esmu gandarīts, ka LaIPA ir kļuvusi vēl atvērtāka un proaktīvāka biedrība gan attiecībā uz darbu pie likumdošanas uzlabojumiem, it īpaši ievērojamās datu nesēju atlīdzības kontekstā, gan sabiedrības un it īpaši jauniešu izglītības veicināšanā. Šie ir mērķi, kuri patiesībā ir jāuztver par starpmērķiem, un attiecīgi jāvirzās uz priekšu. Kā mūziķim ar ikdienas pieredzi starptautiskajā likumdošanā man ir bijis gods, tostarp caur profesionālajām iemaņām un kontaktiem, pārstāvēt Latvijas mūziķu intereses un tiesības līdz šim un ar prieku esmu gatavs šo uzticību turpināt aizstāvēt, ja tā lems LaIPA biedri. 

 • Arnis Račinskis

Esmu autors un izpildītājs gan savā ansamblī "Laika Suns", gan citu mākslinieku ierakstos, esmu studijas producents un ierakstu inženieris, ierakstu studijas Mute īpašnieks. Piedāvāju sevi kā racionālu komandas spēlētāju, spēju domāt analītiski, protu arī rēķināt un plānot ilgtermiņā, esmu uzņēmējs vairāk kā 15 gadus.
Būtiski, ka kandidējot neesmu interešu konfliktā, LaIPA neietekmē mana biznesa sekmes, manas intereses ir tādas pašas kā mums izpildītājiem kopumā - caurspīdīga ienākumu administrēšana, privātu interešu lobija slāpēšana, labākais iespējamais LaIPA fondu izlietojums industrijas infrastruktūras attīstībai, lai vairotu Latvijas izpildītāju ierakstu tapšanu, to izmantojumu un attiecīgi vairotu izpildītāju ienākumus.

 • Agnese Rozniece

Pieredze un neordināras idejas, kā arī citāds skatījums uz procesiem un lietām, liek domāt, ka mana darbība LaIPA padomē var būt vērtīga visiem organizācijas biedriem un nozarei kopumā. Mana vīzija par LaIPA darbību ir saistīta ar proaktīvu iesaisti izglītības procesos un jaunradi veicinošu kampaņu radīšana sabiedrībā kopumā. Darbojos industrijā jau vairāk ja 15 gadu - mana pieredze un izglītība (LLU maģistra grāds projektu vadībā, RSU - audiologopēdija, BA - finanses un grāmatvedība) var sniegt būtisku pienesumu LaIPA padomes darbā tieši izglītības projektu kontekstā, kas ilgtermiņā veicinās jaunu izpildītāju piesaisti radošai industrijai un jaunu produktu veidošanu, kam ir augsta pievienotā vērtība. Mana darbība pēdējo divu gadu laikā ir saistīta ne tikai ar māksliniecisko darbību un grupu Triānas Parks, bet arī ar mūzikas un izglītības platformas Zvaigznājs radīšanu, kam ir arī sociāls raksturs - tādā veidā ir gūta plašāka pieredze, vadot projektus tieši radošās industrijas kontekstā, un gūtas vērtīgas iemaņas, lai veidotu diskusijas starp dažādu nozaru pārstāvjiem un veicinātu sadarbību dažādos līmeņos.

 • Arnis Veisbārdis

Jau otro termiņu būdams LaIPA revīzijas komisijas loceklis, sekojot tās darbībai, atzinīgi novērtēju valdes un visas izpildītāju, producentu blakustiesību aizstāvības pārstāvniecības darbinieku veikumu kopumā. Tomēr, uzskatu, ka LaIPA ir iespēja turpmāk attīstīties un pilnveidoties: mūziķu un producentu mūžizglītības/pašizglītošanās programmu izveidē, jaunu blakustiesību izmantotāju piesaistē, sadarbībā ar esošajiem un jaunajiem klientiem, rūpīgāk un detalizētāk izvērtēt LaIPA atbalsta projektu tāmes, finasējuma pieprasījumus/lūgumus, lai veicinātu lielāku atdevi no katra eiro centa, kurš tiek ieguldīts šajos projektos, sekot datu nesēju nodevu tendencēm kaimiņvalstīs, Eiropā un pasaulē, veicot monitoringu, izstrādāt jaunus priekšlikumus šo nodevu pārskatīšanai valdībā un LV Saeimā, organizēt LaIPA un AKKA/LAA kopīgos publiskos seminārus LTRK biedriem, veidojot izpratni par autortiesībām un blakustiesībām, īpaši laikā, kad savu "uzvaras gājienu" uzsāk dažādas mākslīgā intelekta pakalpojumu vietnes internetā, aktīvāk veicināt sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām - LTRK, LDDK, PMB, u.t.t., izveidojot industrijas lobiju cīņā par mūzikas industrijā nodarbināto interesēm.

 • Ingars Viļums

Esmu mūziķis, producents, dziesmu autors, grupas "Prāta vētra" basģitārists. Uzskatu, ka aktuālāks kā jebkad iepriekš ir kļuvis jautājums par mākslīgā intelekta juridisko aspektu autortiesību nostiprināšanas sakarā. Arī LaIPA kā intelektuālā īpašuma pārvaldījuma organizācijai būtu jāpiedalās jaunās juridiskās bāzes un metožu izstrādē attiecībā uz to. Tāpat ļoti būtisks ir pašreizējo ekonomisko apstākļu radītais efekts - inflācija, kas skar arī autoru atlīdzības apmērus. Manuprāt, būtu piemērots laiks, lai lemtu par proporcionālu to izlīdzinājumu jeb paaugstinājumu.

PRODUCENTI

 • Linda Āboliņa

Grupas Sudden Lights menedžere. Mūzikas industrijā strādāju jau 10 gadus. LaIPA loma ir ārkārtīgi būtiska mūziķu tiesību pārstāvniecībā, taču joprojām ir cilvēki, kas savas tiesības ne līdz galam izprot. Izlēmu pieteikt savu kandidatūru LaIPA padomes sastāvam, jo, manuprāt, ir nepieciešams veicināt mūzikas izpildītāju un producentu izglītošanu šajos jautājumos, kā arī veidot pieejamāku mūzikas tirgu jaunajiem mūziķiem.

 • Jānis Bukums

Mūzikā darbojos jau kopš `80 gadu sākuma, tādās zināmās grupās kā Monro, Mis America, Gran Leton, Dr. Blue & Dinamo. Šobrīd grupas Jānis Bukums vokāls un līderis. Viens no Latvijas Rokmūzikas asociācijas (LRMA), kas darbojas ar jaunu muziķu izglītošanu, producēšanu un atbalstu, dibinātājiem un vadītājiem. Viens no dibinātājiem un raidījumu vadītājiem medijos LRMA Rock Magazine (www.lrma.lv) un LRMA Rock Radio (www.rockradio.lv).
Pārstāvot vienu no lielākajām neakadēmiskās mūzikas biedrībām, kura darbojas rokmūzikas, metālmūzikas un alternatīvās mūzikas jomā, un ikdienā strādājot ar jauniem māksliniekiem, esmu secinājis, ka ir jāpilnveido izpratne par autortiesībām un blakustiesībām. LaIPA kā organzācija ir svarīgs elements katra radoša cilvēka darbībā, mūziķu pārstāvis un starpnieks attiecībās ar lielo mūzikas tirgu. Uzskatu, ka mana darbība LaIPA padomē radīs lielāku uzticību LRMA pārstāvēto mūzikas žanru muzikantiem, vērsīs lielāku uzmanību mūziķu tiesību aizsardzībai un stiprinās juridisko pusi muziķu attīstībai, startējot lielajā mūzikas biznesā. 

 • Agnese Cimuška-Rekke

Mūzikas industrijā strādāju jau 20 gadus. Esmu guvusi lielu pieredzi un zināšanas, strādājot ierakstu kompānijā, veidojot mūzikas TV šovus, darbojoties mūzikas video kanālā, organizējot koncertus. Strādāju Latvijas mūzikas eksportā kopš tā sākuma, esmu viena no aktīvākajiem Eiropas mūzikas eksporta asociācijas biedriem. Jau 3 gadus esmu aktīvi darbojusies arī LaIPA padomē. Šī plašā pieredze man ir ļāvusi iepazīt izpildītāja, izdevēja un fonogrammu izmantotāja perspektīvas. Nākamo 3 gadu laikā mana galvenā prioritāte noteikti būs turpināt izglītot vietējos māksliniekus par viņu tiesībām un ienākumu avotiem, kas saistīti ar radošās darbības jautājumiem, kā arī strādāt pie projektiem, lai turpinātu celt Latvijas mūzikas nozares konkurētspēju. Arī projekti, kuriem LaIPA sniedz līdzfinansējumu, tiks veidoti, lai tos virzītu saskaņā ar mūsdienu attīstītajiem tirgus standartiem.

 • Sandra Ķirse (Latvijas Radio, VSIA)

Sandra Ķirse, Latvijas Radio

 • Petri Mannonen

Darbojoties LaIPA padomē, vēlos palīdzēt attīstīt spēcīgu un konkurētspējīgu vietējās mūzikas industriju, kas spējīga piesaistīt ārvalstu investīcijas un nākotnē veidot arī ārvalstīs konkurētspējīgus darbus. LaIPA ir svarīga loma Latvijas mūzikas industrijas attīstībā, un kopā mums ir nepieciešams uzlabot situāciju tirgū un parūpēties par to, lai nākamās paaudzes producenti / izdevēji strādā vairāk ar vietējo mūziku. Strādājot LaIPA padomē, kopā ar tās vadību turpināšu sniegt ieguldījumu ārvalstu sadarbību iespējās, kā arī dalīšos ar savu starptautisko pieredzi. Viens no nākamā perioda mērķiem būs uzlabot sadarbību starp kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kā arī tirgus dalībniekiem.

 • Juris Millers

Juris Millers, Dr.philol., producents, Latvijas Producentu savienības valdes priekšsēdētājs, Kultūras Ministrijas Pasākumu rīkotāju padomes loceklis.
Esmu nolēmis kandidēt LaIPA padomes vēlēšanās, lai pilnvērtīgi izmantotu nozares interešu aizstāvību un iegūto pieredzi starpinstitucionālājā sadarbībā, kas līdz šm ir veiksmīgi realizēta. Uzskatu, ka mana līdzšinējā pieredze var veicināt LaIPA darbības attīstību.

 • Elita Mīlgrāve

Esmu nolēmusi kandidēt uz LaIPA Padomi, lai varētu dot savu ieguldījumu LaIPA tālākā attīstībā, izmantojot savu milzīgo pieredzi gan kā vecākās ierakstu kompānijas Mikrofona ieraksti vadītājai, gan kā LaIPA dibinātājai un aktīvai producentu un izpildītāju interešu aizstāvei visdažādākajos laikos un līmeņos. Domāju, ka manas zināšanas un pieredze varētu lieti noderēt LaIPA padomes darbā. Es redzu LaIPA tālāku attīstību pilnveidojot atlīdzību iekasēšanas metodes un veidus, ieviešot aktuālās tehnoloģijas, kas ļautu palielināt ieņēmumus. Manuprāt svarīgi arī turpināt veicināt LaIPA darbības pozitīvo ietekmi uz mūzikas industrijas attīstību, kā arī organizācijas prestiža celšanu sabiedrībā un valstī kopumā.

 • Arvīds Mūrnieks

Kandidēju, lai Latvijas izpildītājiem un producentiem palielinātos izmaksātās atlīdzības apjoms, pilnveidojot atlīdzības sadali, tajā skaitā par fonogrammu digitālu izmantošanu; lai pilnveidotu un stiprinātu sadarbību ar AKKA/LAA; lai restartētu ideju par latviešu mūzikas kvotu ieviešanu, palielinot latviešu mūzikas izmantošanas īpatsvaru, kā rezultātā pieaugtu Latvijas izpildītāju, producentu, autoru ienākumi un arī informatīvā vide kļūtu latviskāka.

 • Līva Pētersone-Kļaviņa

Esmu iepriekš, pirms bērnu kopšanas atvaļinājuma, divus periodus bijusi LaIPA (tad vēl) valdes sastāvā. Kopš 2010. gada esmu grupas “Instrumenti” menedžmenta vadītāja, kā arī strādājusi ar citām mūzikas grupām un mūzikas projektiem. Kopš tās dibināšanas, esmu arī biedrības “Latvijas mūzikas attīstības biroja/Latvijas mūzikas eksports” valdē. Vienmēr esmu iestājusies, kā arī turpināšu lobēt pēc iespējas plašāku izpildītāju un producentu intereses, ar vēlmi attīstīt, izglītot un saliedēt Latvijas mūzikas industrijas pārstāvjus, nevis cīnīties par atsevišķu indivīdu interesēm. Ļoti cienu LaIPA izpilddirektores uzņemto kursu biedrības attīstībā, vēlos būt līdzās tās turpmākajā virzībā, atbalstot un arī pieņemot lēmumus, kas tapuši kopsadarbībā padomes iekšienē, izdiskutējot, pārcilājot un izanalizējot visus “par" un "pret”.

 • Guntars Račs

Piesakos kandidēt LaIPA padomes vēlēšanās kā "Izdevniecība MicRec" pārstāvis. Izdevniecība MicRec šogad atzīmē 25 gadus Latvijas mūzikas tirgū, pārtāvot tādus autorus un izpildītājus, un viņu radītās fonogrammas, kā Raimonds Pauls, Ivo Fomins, grupas "Līvi", Pienvedēja Piedzīvojumi un daudzi citi. Pārstāvniecība LaIPA valdē dotu iespēju pārstāvēt virkni šo izpildītāju, viņu radīto fonogrammu izmantojumu un aizsardzību. Mana pieredze sabiedriskajās organizācijās, starp kurām ir arī "Pašnodarbināto mūziķu biedrība", kā arī nesenā pieredze darbā valsts sektorā, var palīdzēt organizācijai un tās biedriem nopietnu jautājumu risināšanā valstiskā līmenī. Pats esmu mūziķis ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi.

 • Inese Saulāja-Dobele

Latvijas mūzikas industrijā esmu aktīva dalībniece jau 20 gadus un man ir plaša pieredze. Savas darbības laikā esmu guvusi pieredzi strādājot gan ar autoriem (Izdevniecība MicRec), gan ar izpildītājiem, piedaloties ierakstu izplatīšanā un darbu lietošanas veicināšanā (menedžements - Gustavo, The Sound Poets un citi, kā arī - ierakstu kompānija - Warner Music Baltics). Savas darbības laikā esmu pabijusi arī darbu izmantotāja statusā, rīkojot pasākumus un strādājot televīzijas pakalpojumu nodrošināšanā. Mana pieredze ir plaša gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Manas zināšanas, kā arī vēlme iedziļināties mūzikas industrijas attīstības jautājumos, padara mani par labu kandidātu LaIPA padomes pārstāvim. Kandidēju LaIPA padomes vēlēšanās, lai veidotu Latvijas mūzikas industriju konkurētspējīgu, jaunu dalībnieku ievelkošu un veicinātu vispārējo izpratni par mūzikas radīšanas nozīmi sabiedrībā. Katram ir jāpiedalās tās veidošanā gan paužot viedokli, gan ar aktīviem darbiem. Vēlos dot savu ieguldījumu Latvijas mūzikas industrijas formas pieslīpēšanā un attītstībā, darbojoties LaIPA padomē, veicinot dialogu starp mūzķiem un mūzikas lietotājiem. Līdz šim LaIPA organizācijas darbība ir veiksmīgi darbojusies, veicinot izpratni par mūzikas vērtību un izmantošanas noteikumiem, kā arī pierādījusi, ka spēj adekvāti veikt uzliktos pienākumus iekasējot un sadalot atlīdzību izpildītājiem un producentiem. Darbs turpināms tādā pat līmenī, gūstot vēl lielāku sabiedrības atbalstu.

 • Ints Teterovskis

Sava muziķa un producenta karjerā vienmēr esmu tvēris kultūras lauku plašāk, ne tikai kā savu iespēju, bet arī atbildīgas jomas attīstības platformu.
LaIPA - zīmīga abreviatūra, vieta, kas savieno šķietami dažādo, bet tai pat laikā ļoti tuvo. Svarīgākais, lai visi mūzikas industrijā iesaistītie zinātu savas iespējas, tiesības, būtu pasargāti no nepamatotiem jurdiskiem un emocionāliem šķēršļiem, kas bieši tiešā vai pastarpinātā veidā kavē nozares attīstību. Kvalitatīva dialoga rezultātā jāattīsta nozares iespējas turpināt attīstīties un plaukt ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā mērogā. Esošā pieredze valsts, pašvaldību un nevaldības sektorā palīdz man kvalitatīvi orientēties nozares administratīvajā un radošajā laukā.

 • Guna Zučika

Guna Zučika ir mūzikas uzņēmuma Every Little Thing izpilddirektore, kura pārstāv tādus māksliniekus kā Carnival Youth, Tautumeitas, Bel Tempo, Fiņķis, Kautkaili, utt., un sadarbojas ar starptautisko mūzikas ierakstu kompāniju Sony Music. Guna ir ieguvusi maģistra grādu mūzikas biznesa vadībā no Vestminsteras universitātes un pašlaik studē doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā. Guna ir Latvijas Mūzikas eksporta biroja valdes locekle un Latvijas Izpildītāju un producentu asociācijas (LaIPA) pašreizējās padomes locekle.
Vēlos turpināt darbu padomē, jo vienmēr esmu bijusi aktīva kopējās Latvijas mūzikas industrijas attīstībā, lobēšanā un pārstāvniecībā. Man ir attiecīgā izglītība un starptautiska darba pieredze vairāku gadu garumā, lai varētu kvalitatīvi veikt šīs funkcijas.