17. septembrī Rīgā notiks Mūziķu labdarības skrējiens, lai palīdzētu risināt mentālās veselības problēmas

12.08.2022

17. septembrī Rīgā notiks Mūziķu labdarības skrējiens,  lai palīdzētu risināt mentālās veselības problēmas

Jau maijā nodibinājums “Fonds Līdzskaņa”, kas izveidots, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem mūziķiem, sāka kampaņu “Nevajag izlikties, bet... BŪS LABI!”, lai palīdzētu tiem mūziķiem, kam radušās mentālās veselības un psiholoģiskas problēmas Covid-19 pandēmijas radīto seku dēļ. Kampaņas noslēgumā notiks Mūziķu labdarības skrējiens, kurā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti psiholoģiskās palīdzības sniegšanai mūziķiem, apmaksājot psihologu un psihoterapijas konsultācijas.

Skrējiens notiks 2022. gada 17. septembrī no pulksten 11.00 līdz 13.00 Rīgā, pie Māras dīķa. Pieteikties skrējienam iespējams “Fonda Līdzskaņa” mājaslapā lidzskana.lv, reģistrējot savu dalību un veicot ziedojuma 10 eiro apmērā apmaksu. Visi skrējiena dalībnieki iegūs arī piemiņas medaļas par dalību skrējienā, kā arī piedalīsies atbalstītāju balvu izlozē.

Starts skrējienam tiks dots pulksten 11.00. Un būs pieejamas divas distances skrējējiem un nūjotājiem: standarta distance 5,2 km kopgarumā (4 apļi apkārt Māras dīķim), kā arī īsākā distance – 1,3 km (viens aplis). Skrējiena laikā dalībniekus un skatītājus uzmundrinās pazīstamais dīdžejs – DJ Monsta. Pēc skrējiena dalībniekus un atbalstītājus priecēs mūziķu Katrīnas un Laimas Dimantu, Ata Zviedra, Herberta Blumberga, Kārļa Auzāna, Riharda Zaļupes un citu muzikālie priekšnesumi.

Skrējiena “muzikālais vadītājs” DJ Monsta aicina piedalīties skrējienā: “Aicinu ikvienu, kam rūp mūzika, atbalstīt šo pasākumu. Parasti mēs mūziķu un citu radošo cilvēku darbu vērtējam tikai pēc tā, ko redzam uz skatuves, dzirdam radio, taču darbs, ko mūziķi ieguldījuši, tās daudzās stundas, dienas un nedēļas, ko prasa radīt klausītājiem un skatītājiem tīkamu mūziku, parasti neredz,” norāda DJ Monsta. “Mūzika prasa lielu atdevi un nervus. Lielākajai daļai tas ir dzīves veids. Mēs esam mākslinieki, uztveram lietas saasinātāk, un līdz ar to ātrāk izdegam.” DJ Monsta aicina arī pašus mūziķus aktīvi iesaistīties – gan skrienot pašiem, gan arī informējot savus fanus par Mūziķu labdarības skrējienu: “Protams, arī kolēģus mūziķus aicinu atbalstīt šo pasākumu. Latvija nav liela valsts, mūziķi viens otru labi pazīst. Un kā draugiem vai paziņām mums noteikti visiem ir gadījies redzēt, kā dažādas psiholoģiskās problēmas skar mūsu kolēģus – īpaši jau šajā sarežģītajā laikā, tāpēc mums vienam otru vajag atbalstīt un palīdzēt,” saka DJ Monsta.

Uz problēmas aktualitāti norāda arī dziedātāja Katrīna Dimanta: “Esmu pārliecināta, ka mēs – mūziķi – katrs zinām kādu mūsu draugu, radu, paziņu vai kolēģi (gan mūziķu vidū, gan vispār sabiedrībā), kam divi pandēmijas gadi, nestabilitāte saistībā ar karu Ukrainā, dažādi darba ierobežojumi un nemitīgās rūpes par izdzīvošanu radījušas psiholoģiskas problēmas, par kurām daudzi pat neapzinās. Uzskatu par savu pienākumu piedalīties un atbalstīt Mūziķu labdarības skrējienu,” saka Katrīna. “Paldies “Fondam Līdzskaņa” par iniciatīvu. Ir svarīgi runāt un darīt. Svarīgi ir saprast un rīkoties, runāt atklāti par to, ka mums steidzami jārisina visas sabiedrības mentālās veselības problēmas. Šāda akcija pievērš šim jautājumam ļoti plašu cilvēku uzmanību. Es ceru, ka cilvēki ieklausīsies!”

“Kampaņas laikā veicām arī mūziķu aptauju, skaidrojot, vai un cik nopietni mūziķi ir saskārušies ar mentālās dabas problēmām,” saka nodibinājuma “Fonds Līdzskaņa” valdes priekšsēdētāja Liena Edvardsa. “Rezultāti bija satraucoši, jo noskaidrojās, ka teju trīs ceturtdaļas mūziķu vai nu paši ir nonākuši grūtā situācijā šajā jomā, vai arī zina draugus un kolēģus, kam noderētu speciālistu palīdzība,” stāsta “Fonda Līdzskaņa” vadītāja. Viņa uzsver, ka tieši tas ir atbalsta akcijas mērķis: nodrošināt finansējumu, lai šādās grūtībās nonākuši mūziķi varētu vērsties pēc palīdzības.


Kampaņas “Nevajag izlikties, bet... BŪS LABI!” laikā konsultācijas par problēmām, kas saistītas ar mentālās veselības jautājumiem, sniedza klīniskā un veselības psiholoģe Liene Grantiņa. Viņa arī komentēja un ieteica risinājumus pavisam konkrētām problēmām, ar kurām saskārušies Latvijas mūziķi. Psiholoģe uzsver: “Ir būtiski, ka mēs spējam un varam runāt par šīm problēmām. Tas ir pirmais solis, lai palīdzētu cilvēkiem pārvarēt mentālās krīzes. Un ir pilnīgi skaidrs, ka radošie cilvēki šādus jautājumus uztver daudz asāk, taču bieži vien nevēlas par to runāt – ne ar draugiem, ne vēl jo mazāk – speciālistiem. Tāpēc akcija ir ļoti būtiska, lai iedrošinātu cilvēkus neklusēt. Palīdzot paši sev, mēs patiesībā palīdzam arī visai sabiedrībai, jo visi kopā varam justies drošāk,” domā psiholoģe Liene Grantiņa. “Tagad, kad it kā atgriežas aktīvāka radošā dzīve – koncerti, izrādes, aktīvs darbs –, teorētiski visam būtu atkal jābūt kārtībā. Taču mentālā veselība tik vienkārši neatgriežas “pirmskrīzes” stāvoklī. Tieši otrādi, darbs atgriežas, bet problēmas paliek,” saka Liene Grantiņa.

“Es ļoti ceru, ka mūziķu akcija būs pamudinājums jebkuram pievērst uzmanību līdzcilvēkiem, saviem ģimenes locekļiem, draugiem, kolēģiem. Ja redzam, ka mums tuvākajiem ir nepieciešama palīdzība, tad tas nav jānoklusē, bet par to jārunā, jāvēršas pēc palīdzības,” akcijas mērķi skaidro Liena Edvardsa.

Sīkāka informācija gan par akciju “Nevajag izlikties, bet... BŪS LABI!” ir meklējama nodibinājuma “Fonds Līdzskaņa” mājaslapā lidzskana.lv. Mājaslapā atrodami gan kampaņas informatīvie materiāli, gan mūziķu pieredzes stāsti un psihologa vērtējums, gan noslēguma pasākuma – Mūziķu labdarības skrējiena – programma un dalības reģistrācija.

____________________________________________________________________

Nodibinājums "Fonds Līdzskaņa” ir uzsācis savu darbību 2016. gada nogalē. Fonda mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas mūziķiem, kuri ir saskārušies ar dažādām problēmām un paši nav spējīgi tās atrisināt. Savas darbības laikā “Fonds Līdzskaņa” ir palīdzējis jau vairāk nekā 20 mūziķiem un viņu ģimenēm, bet, kas pats galvenais, joprojām turpina sniegt palīdzīgu roku tiem, kam tas nepieciešams. Kādam vajag finansiālu atbalstu medicīniskajai palīdzībai, citam sanest malku vai noorganizēt jubilejas koncertu. Mēs vēlamies palīdzēt, neatstājot nelaimē mūsu kolēģus un draugus, kuri ir devuši lielu artavu Latvijas mūzikas nozarei un sabiedrībai kopumā.