LaIPA izsludina stipendiju konkursa II kārtu

09.11.2020

LaIPA izsludina stipendiju konkursa II kārtu

Līdz ar lielo atsaucību un pieteikumu skaitu stipendiju konkursa I kārtā, “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) izsludina stipendiju konkursa otro kārtu, aicinot LaIPA biedrus – izpildītājus un mūzikas ierakstu producentus, pieteikties finansējumam jaunas mūzikas radīšanai. Iesniegt sagatavotos pieteikumus pretendenti varēs no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 9. decembrim par aktivitātēm, kuras tiks realizētas līdz 2021. gada 31. martam.

Ar LaIPA stipendiju konkursa II kārtas nolikumu iepazīsties šeit: Dokuments
LaIPA stipendiju konkursa II kārta: pieteikuma veidlapa - fiziska persona Dokuments
LaIPA stipendiju konkursa II kārta: pieteikuma veidlapa - juridiska persona Dokuments

Būtiska informācija, lai pieteiktos stipendiju konkursa II kārtai:

LaIPA stipendijas mērķis

 • Konkursa mērķis – atbalstīt Latvijas izpildītāju un mūzikas ierakstu producentu radošo darbību, piešķirot finansējumu 50 jaunu mūzikas ierakstu radīšanai.
 • Stipendija sedz mūzikas ieraksta radīšanu un ar to saistītos honorārus, ierakstu studijas un skaņu inženiera pakalpojumus un pēcapstrādes izmaksas.
 • Tiek segtas viena mūzikas ieraksta radīšanas izmaksas līdz 500 EUR apmērā – viens konkursa dalībnieks var iesniegt vienu nolikumam atbilstošu projekta pieteikumu.

Stipendiātu pieteikšanās kārtība

 • Konkursā var piedalīties LaIPA biedri – izpildītāji un fonogrammu producenti, kuri saņem atlīdzību no LaIPA.
 • Stipendijas pretendentiem jāiesniedz LaIPA Padomei parakstīts un konkursa nolikumam atbilstoši sagatavots projekta pieteikums:
  1) noformēts PDF fails ar numerāciju, tajā ir iekļauta pieteikuma veidlapa (pieteikuma veidlapa atrodama www.laipa.org, sadaļas “LaIPA” apakšsadaļā “LAIPA STIPENDIJU KONKURSS”);
  2) otrajā lapā – apraksts vienas A4 lapas apjomā, norādot arī darba mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes;
  3) un trešā pozīcija – tāme, kurā jānorāda LaIPA prasītā summa un tās sadalījums pa pozīcijām.
 • Projektu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 9. decembris.
 • Konkursam nevar iesniegt iesāktus vai jau īstenotus darbus. LaIPA stipendija netiek piešķirta zinātnisku vai pētniecisku darbu īstenošanai.
 • Stipendiju konkursa II kārtai nevar pieteikties stipendiāti, kas finansējumu saņēma LaIPA stipendiju konkursa I kārtā.
 • Stipendija nav paredzēta iepriekš publicētas fonogrammas pavairošanas vai reproducēšanas izmaksu segšanai, reklāmas vai tipogrāfijas izdevumu segšanai, sarīkojumu producēšanas vai koncertdarbību izmaksu segšanai.

Stipendijas izmantojums

 • Stipendiātam trīs mēnešu laikā no stipendijas piešķiršanas datuma, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. martam, LaIPA fonogrammu datu sistēmā jāreģistrē jaunradītā fonogramma un jāiesniedz pārskats par stipendijas izmantojumu, pašam novērtējot savu darbu, kura radīšanai saņemta stipendija.

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Vai 2021. gada 31. marts ir termiņš, līdz kuram dziesma ir jāizdod?

2021. gada 31. marts ir fonogrammas reģistrācijas termiņš. Tas nozīmē, ka līdz šim datumam dziesma ir jāreģistrē LaIPA fonogrammu datu sistēmā, saņemot ISRC kodu, un jāiesniedz informācija par stipendijas izlietojumu. LaIPA nenosaka dziesmas izdošanas (publicēšanas) datumu, to izvēlas stipendiāts.

2. Vai stipendiju konkursā var piedalīties vairāki vienas grupas dalībnieki?

LaIPA stipendiju konkursā var piedalīties ikviens LaIPA biedrs (juridiska/fiziska persona). Ja visi grupas dalībnieki ir reģistrējušies kā LaIPA biedri, katrs var pieteikties dalībai konkursā. Izvērtējot konkursa pieteikumus un izvēloties stipendiju ieguvējus, LaIPA Padome rūpīgi izvērtē katras kandidatūras atbilstību stipendiju konkursa nolikumam, LaIPA datubāzē reģistrēto fonogrammu skaitu un citus kritērijus. Lai sniegtu atbalstu iespējami vairāk mūziķiem, kā arī veicinātu dažādu žanru mūzikas jaunradi, viena stipendija 500 EUR apmērā tiek piešķirta vienam mūziķim vai apvienībai.

3. Vai LaIPA jāreģistrē kā mūzikas ieraksta producents, ja ieraksts tapis par stipendijas līdzekļiem?

LaIPA nav jāreģistrē kā jaunradītās fonogrammas producents.

4. Vai esmu LaIPA biedrs un varu pieteikties stipendiju konkursam?

Par LaIPA biedru var kļūt LaIPA pārstāvētie tiesību īpašnieki, kas aizpildījuši biedra iesniegumu un veikuši vienreizējo iestāšanās maksu: http://www.laipa.org/lat/es_radu_muziku/laipa_biedrs. Lai uzzinātu, vai esat reģistrējies kā biedrs, aicinām sazināties ar LaIPA.

5. Vai pieteikumu stipendiju konkursam iespējams iesniegt elektroniski?

Pieteikumu LaIPA stipendiju konkursam iespējams iesniegt gan fiziski (pieteikuma oriģinālu nosūtot pa pastu uz LaIPA, Misas iela 3, Rīga, LV-1058 vai skanētu – uz e-pasta adresi: laipa@laipa.org), gan parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Sadales un atlīdzības nodaļas vadītāju Lauru Stārostnieci - laura.starostniece@laipa.org, tel. 29992734.

Lai radoša ideju īstenošana!