LaIPA kopsapulcē ir ievēlēta jauna biedrības padome

30.10.2020

LaIPA kopsapulcē ir ievēlēta jauna biedrības padome

Šī gada 28. oktobrī norisinājās Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienības (LaIPA) ārkārtējā atkārtotā biedru kopsapulce. Tās ietvaros, starp vairākiem dienas kārtības jautājumiem, izpildītāji un producenti ir ievēlējuši jaunu LaIPA Padomi, kura risinās nozarei būtiskus jautājumus turpmākos trīs gadus. 

Ņemot vērā šī brīža situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību un noteiktajiem ierobežojumiem, kopsapulce pirmo reizi tika organizēta tiešsaistē.

Kopsapulces ietvaros tika pārrunāti dažādi aktuāli temati – 2019. un 2020. gadā paveiktais un turpmāk plānotais, budžeta jautājumi par pagājušo un turpmāko periodu, Covid-19 izplatības ietekme un pieņemto ierobežojumu sekas uz mūzikas nozari, kā arī citi jautājumi. Tāpat sapulces būtiska daļa bija LaIPA Padomes un Revīzijas komitejas vēlēšanas.

Saskaņā ar Biedrības satūtiem, LaIPA Padome sastāv no 8 Padomes locekļiem, kuru skaitā ietilpst Padomes priekšsēdētājs. Lai nodrošinātu visu biedru interešu un tiesību pārstāvēšanu Padomē, tās dalībnieki tiek izvirzīti un ievēlēti sekojoši: 4 Padomes locekļus izvirza un ievēl producenti, un 4 Padomes locekļus izvirza un ievēl izpildītāji. Ar prieku paziņojam, ka par Padomes locekļiem no izpildītāju vidus tika ievēlēti mūziķi – Kārlis Auzāns, Kārlis Būmeisters, Rūdolfs Budze un Gints Stankevičs, savukārt no producentu vidus – “Micrec PM” dibinātāja Elita Mīlgrāve, grupas “Carnival Youth” pārstāve Guna Zučika, Agnese Cimuška-Rekke un “Universal Music Group” pilnvarotais pārstāvis Baltijas valstīs Petri Mannonen.

Plānots, ka jaunais Padomes sastāvs varētu tikties uz Padomes pirmo sēdi tuvākā mēneša laikā, kad Padomei ir jāievēl priekšsēdētājs, kuru, saskaņā ar Biedrības statūtiem, šogad ievēl no producentu vidus.

Tāpat no jauna tika ievēlēta Revīzijas komiteja, kuru turpmāko trīs gadu periodā pārstāvēs mūziķe Katrīna Dimanta, “Warner Music” pārstāve Latvijā Inese Saulāja-Dobele un mūziķis Arnis Veisbārdis. Kopsapulces ietvaros Revīzijas komiteja tiek ievēlēta uz trīs gadu periodu un tā ir atbildīga par Statūtu ievērošanu, Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī veic Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontroli. Revīzijas komisija reizi gadā sniedz pārskatu un atzinumu Kopsapulcei. Lēmumi komitejas ietvaros tiek pieņemti ar balsu vairākumu.

LaIPA mērķis ir veidot sabiedrības izpratni par mūzikas vērtību, lai nodrošinātu taisnīgas atlīdzības iekasēšanu un sadali tiesību īpašniekiem – kas tiek izmaksāta pēc iespējas precīzāk, ātrāk un par iespējami viszemāko apkalpošanas cenu.

Biedrības LaIPA vīzija ir būt vienīgai izpildītāju un fonogrammu producentu kolektīvā pārvaldījuma organizācijai Latvijā, kas stabili notur savas pozīcijas tirgū, vienlaikus saglabājot godīgas organizācijas tēlu, kas veicina izpildītāju un fonogrammu producentu uzticēšanos, kā arī tās darbības publisku atpazīstamību. Biedrības pārliecība ir mūzika, uzticība klientiem un tiesību īpašniekiem, kā arī vienotais komandas gars, kas palīdz Biedrībai panākt lielāku darbību efektivitāti. LaIPA attīstās elastīgi, paredzot tehnoloģiju izaugsmi, likumdošanas izmaiņas un attīstību mūzikas industrijā kopumā.