Izstrādāts mācību materiāls-tests skolēniem “Autors – teicamnieks”

30.09.2016

Izstrādāts mācību materiāls-tests skolēniem  “Autors – teicamnieks”

Sadarbojoties “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības” (LaIPA) un “Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūras/ Latvijas Autoru apvienības” (AKKA/LAA) speciālistiem, izstrādāts mācību materiāls skolēniem un skolotājiem, lai veicinātu izpratni par autortiesību un blakustiesību jautājumiem.

Šā gada otrajā LaIPA pētījumā “Mūzikas patēriņa indekss” noskaidrots, ka tikai 24% vecāku ar bērniem ir pārrunājuši autortiesību jautājumus un to nozīmi, turpretim 54% to nav darījuši. Savukārt 45% aptaujāto vecāku uzskata, ka autortiesības ir jautājums, kas skolās būtu jāiekļauj mācību saturā.

Interaktīvais mācību materiāls-tests “Autors – teicamnieks” ir paredzēts sākumskolas skolēniem. Tā mērķis ir pilnveidot izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām, lai veicinātu skolēnu gatavību ikdienā pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus. Testu ieteicams izmantot dažādos mācību priekšmetos, piemēram, sociālajās zinībās, ētikā, arī klases stundās, lai apspriestu vērtībizglītības jautājumus, piemēram, godīgumu, atbildību, cieņu.

Skolēni jau bērnībā paši kļūst par autoriem un izpildītājiem. Tādēļ ir svarīgi no pirmajām klasēm pilnveidot viņu zināšanas par autora tiesībām, arī pienākumiem un sekām tajos gadījumos, ja autora darbs tiek izmantots, neievērojot tā radītāja tiesības. Mācību materiāla izstrādātāji iesaka skolotājiem pirms testa veikšanas ar skolēniem pārrunāt autortiesību un blakustiesību jēdzienus, arī skolēnu līdzšinējo pieredzi. Šim nolūkam izstrādāti metodiskie ieteikumi skolotājiem, kas sniedz svarīgāko autortiesību un blakustiesību jautājumu skaidrojumu un palīdzēs veicināt skolotāju izpratni.

”Mūzikas patēriņa indeksa” rezultāti liecina, ka tikai 24% aptaujāto vecāku rūpīgi seko līdzi vietnēm, kur bērns klausās, iegādājas vai lejupielādē mūzikas ierakstus. 56% šiem jautājumiem neseko vispār, bet vēl 20% nav viedokļa šajā jautājumā. Tāpēc jo īpaši svarīgi, lai šo tēmu skolā apspriestu un bērniem aktualizētu skolā,

stāsta LaIPA izpilddirektore Liena Grīna.

Animētajā testā “Autors – teicamnieks” skolēniem ir jāatbild uz 11 jautājumiem. Pilnveidot zināšanas, izpratni un attieksmi skolēniem palīdz izcilais komponists un pianists – Maestro Raimonds Pauls – un dzejniece, grāmatu redaktore, bērnu literatūras autore un izdevēja Inese Zandere. Viņi ir arī testa tituldziesmas “Autors teicamnieks” mūzikas un vārdu autori, savukārt dziesmu izpilda vokālais ansamblis “Dzeguzīte”. Testā skolēni iepazīst arī tēlnieka Teodora Zaļkalna daiļradi.

Attēls no mācību materiāla-testa “Autors – teicamnieks”

Lai ar mācību materiālu-testu “Autors – teicamnieks” iepazīstinātu gan skolotājus, gan skolēnus, LaIPA un AKKA/LAA sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru septembrī un oktobrī Latvijas reģionu centros skolēniem rīko atklātās mācību stundas un skolotājiem tālākizglītības kursus ar pieredzējušu un pazīstamu autoru un izpildītāju piedalīšanos.

Ikvienam interesentam mācību materiāls-tests “Autors – teicamnieks” publiskots vietnē www.autorsteicamnieks.lv