ISCR kodus nav jāpērk! Tos bez maksas izsniedz LaIPA

20.09.2016

ISCR kodus nav jāpērk! Tos bez maksas izsniedz LaIPA

Lai gan ISCR kodus ir iespējams nopirkt, biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) pārstāvētajiem izpildītājiem un producentiem ISCR kodi nav jāpērk. Tos bez maksas izsniedz biedrība LaIPA, un šie ISCR kodi darbosies kā Latvijā, tā arī starptautiski.

ISCR kods, saukts arī par fonogrammas personas kodu, palīdz identificēt fonogrammu jeb ierakstīto dziesmu vai instrumentālo skaņdarbu, kad tas ir nonācis apritē – fiksēts fiziskā vai digitālā datu nesējā.

ISCR kods ir jāizņem pirms fonogrammas māsterēšanas, lai ieraksta noslēguma procesā to varētu iestrādāt fonogrammā. ISCR kodam nepieciešama informācija: fonogrammas nosaukums, garums, mūzikas un teksta autori, izpildītāji. ISCR kodu var izņemt arī gatavai fonogrammai. Katrai jaunai fonogrammas versijai – dziesmas remiksam, instrumentālajai versijai, koncertierakstam utt. ir vajadzīgs atsevišķs ISCR kods.

ISCR kodu veido

  • Divas zīmes, kas apzīmē valsti (LV);
  • Trīs zīmes, kas definē tiesību īpašnieku jeb producentu (piemēram, A01), to sauc arī par reģistranta kodu;
  • Divi cipari, kas apzīmē koda piešķiršanas gadu (piemēram, 2015. gadā – 15);
  • Pieci cipari, kas ir unikālais fonogrammas vai mūzikas video ieraksta numurs (piemēram, 00001);

LaIPA ir ISRC Latvijas Nacionālā aģentūra

Kopš 2004. gada LaIPA ir ISRC Latvijas Nacionālo aģentūra, kas ISRC kodu izsniedz ierakstu kompānijām, neatkarīgiem ierakstu producentiem. LaIPA izsniegtie ISCR kodi tiks atpazīti un darbosies arī starptautiski, jo tie ir ISO jeb Starptautiskās standartizācijas organizācijas un IFPI jeb Starptautiskās mūzikas industrijas federācijas izstrādāti.

Ņem vērā!

Dažkārt, plānojot mārketinga kampaņas citos pasaules reģionos, producenti nezināšanas dēļ nopērk ISCR kodu. Lai gan viss noticis legāli, tomēr var gadīties, ka saņemtais ISCR kods ir derīgs tikai attiecīgajā reģionā, kamēr “International ISRC Agency” kods tiek atpazīts visā pasaulē. Dažkārt, ievadot mūzikas digitālajai izplatīšanai nepieciešamo informāciju, fonogrammai tiek izņemts otrs ISCR kods, šādi apgrūtinot administrēšanas procesu. Līdz ar to fonogramma netiek atpazīta starptautiskā izmantojumā un tiesību īpašnieki nesaņem tiem pienākošos atlīdzību.

To, vai fonogrammai jau ir piešķirts ISCR kods, var pārbaudīt: https://isrcsearch.ifpi.org/#!/search.

Konsultācijas ISCR koda jautājumos sniegs LaIPA pārstāve Inga Ozola: inga.ozola@laipa.org vai zvanot pa tālruni: 67605022.