LaIPA izsniedz atļaujas televīzijām par mūzikas ierakstu ievietošanu audiovizuālos darbos

15.03.2016

LaIPA izsniedz atļaujas televīzijām par mūzikas ierakstu ievietošanu audiovizuālos darbos

Līdz 2015. gada nogalei reproducēšanas tiesības jeb tiesības atļaut par atlīdzību izmantot mūzikas ierakstus raidījumos, šovos, seriālos, īsfilmās un cita veida audiovizuālajos darbos, tiesību īpašnieki administrēja paši.

Televīzijām, vai pie tām piesaistītajiem neatkarīgajiem producentiem par katras fonogrammas izmantošanu bija jāvēršas pie tiesību īpašniekiem individuāli, lai vienotos par viņiem piederošo fonogrammu izmantošanu un izmantošanas nosacījumiem.

Kopš 2016. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā būtiskas izmaiņas, kas skar producentu ekskluzīvās reproducēšanas tiesības, attiecībā uz mūzikas ierakstu ievietošanu televīziju veidotajos audiovizuālajos darbos, kas paredzēti raidīšanai televīziju programmās.

Sinhronizācija praksē: mūzikas ierakstu reproducēšana raidīšanai televīzijā

Sinhronizācija ir mūzikas ierakstu reproducēšana jeb kopēšana, kas paredzēti ievietošanai televīziju veidotajos audiovizuālajos darbos, vai pēc televīzijas pasūtījuma - neatkarīgo producentu veidotajos darbos, kas paredzēti raidīšanai televīzijas programmā.

Audiovizuāls darbs ir televīzijas veidots, vai neatkarīgo producentu veidots darbs – raidījums, seriāls, īsfilma, šovs, dokumentāla filma un tamlīdzīgs saturs, kas paredzēts raidīšanai televīzijas programmā, lai priecētu skatītājus.

Līdz šim reproducēšanas tiesības jeb tiesības atļaut par atlīdzību izmantot mūzikas ierakstus raidījumos, šovos, seriālos, īsfilmās un cita veida audiovizuālajos darbos, tiesību īpašnieki administrēja paši.

Līdzšinējā prakse bija balstīta uz televīziju, tām piesaistīto neatkarīgo satura veidotāju producentu un mūzikas ierakstu tiesību īpašnieku individuālo sadarbību, lai vienotos par katra mūzikas ieraksta izmantošanu un izmantošanas nosacījumiem.

Šogad spēkā stājušās izmaiņas un sinhronizācijas tiesību administrēšana, ar pilnvarojumu no tiesību īpašniekiem, ir nodota biedrībai LaIPA. Ekskluzīvo tiesību kolektīvais pārvaldījums sniegs abpusēju ieguvumu - aizsargās producentu mantiskās tiesības, kā arī atvieglos darbu televīzijām, lai saņemtu atļaujas.

2004. gada 21. jūlijā biedrībai LaIPA tika piešķirta LR Kultūras ministrijas izsniegtā atļauja, kas ļauj veikt fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reproducēšanas tiesību administrēšanu, kur producents dod izņēmuma (ekskluzīvas) tiesības atļaut, vai aizliegt izmantot fonogrammas šādos veidos: 1) veikt reproducēšanu, kas saistīta ar publisko izpildījumu (publiskošanu); 2) veikt reproducēšanu, ko realizē raidorganizācijas; 3) veikt reproducēšanu, ko realizē diskžokeji.

Televīzijām ir nodrošināts plašs vietējais un starptautiskais repertuārs

Sinhronizācijas tiesību kolektīvais pārvaldījums būtiski atvieglo arī televīziju darbu, jo raidījumu veidotājiem vairs nav individuāli jāuzrunā tiesību īpašnieki, lai saskaņotu ar viņiem fonogrammu izmantošanu, ievietošanai audiovizuālos darbos. Turklāt biedrība LaIPA ir izstrādājusi un ieviesusi nemainīgu atlīdzību – 1.05 (EUR) apmērā par atskaņošanas sekundi, kas nodrošina televīzijām pieejamu plašu vietējo un starptautisko fonogrammu klāstu, gan dueta “Sandra”, gan Maikla Džeksona repertuāru.

Biedrības LaIPA rūpīgs darbs pie maksājamās atlīdzības tapšanas un tiesību administrēšanas nodrošināšanas ir tapis arī sadarbībā ar lielajām ierakstu kompānijām - Universal, Warner un Sony.  Lielajām ierakstu kompānijām veicot televīziju raidījumu monitoringu Baltijas valstīs, tika secināts, ka televīziju raidījumos bez atļaujas un atlīdzības maksas ir ievietotas šīm ierakstu kompānijām piederošās fonogrammas.

Komercreklāmas, politiska un reliģiska satura raidījumi ir izņēmumi

Ir būtiski uzsvērt, ka biedrība LaIPA administrē tikai fonogrammu sinhronizāciju audiovizuālos darbos, kas paredzēti raidīšanai televīzijas programmā.

Izņēmuma gadījumi, ko izsniegtās atļaujas neaptver, ir politiska, reliģiska un erotiska satura raidījumi, kā arī fonogrammu izmantošana ievietošanai komerciālās reklāmās un televīziju pašreklāmās - tas nozīmē, ka praksē arī turpmāk televīzijām būs individuāli jāvienojas ar tiesību īpašniekiem, lai tās izmantotu šāda satura raidījumu un reklāmu tapšanai.

Biedrība LaIPA arī sniegs konsultācijas un nodrošinās televīzijas ar informāciju par pārstāvētajiem tiesību īpašniekiem, tajā gadījumā, ja tās pieprasīs atļauju par fonogrammu izmantošanu, ko neaptver LaIPA piešķirtais pilnvarojums.