Eiropas Parlaments pieņem lēmumu par Autortiesību direktīvu

27.03.2019

Autors: Parmuziku.lv

Eiropas Parlaments pieņem lēmumu par Autortiesību direktīvu

Turpmāk autori varēs iegūt vairāk, tieši no interneta milžiem "YouTube", "Facebook" un "Google News".

Vienošanās mērķis ir radīt vidi, kurā autortiesību turētājiem - īpaši mūziķiem, izpildītājiem un tekstu autoriem - būtu vienkāršāk vienoties par atlīdzību no viņu darbu izmantošanas interneta platformās, kā arī autori un izpildītāji varēs pieprasīt atlīdzību, ko uzskata, ka ir neproporcionāki zema. 

Satraukuma nav ikdienas cilvēkam un vārda brīvība internetā tiks nodrošināta, līdz ar iekļautajiem noteikumiem, kas ļaus augšuplādēt aizsargātus materiālus citēšanas, kritikas, kariķēšanas vai parodēšanas nolūkā.  Tas nozīmē, ka “mēmes” un GIF datnes arī turpmāk varēs izplatīt interneta platformās.

Apstiprinātais direktīvas teksts jāapstiprina dalībvalstīm ES Padomē. Ja dalībvalstis apstiprinās Parlamenta pieņemto tekstu, direktīva stāsies spēkā pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Savienības dalībvalstīm būs divi gadi laika, lai īstenotu tās prasības.