Pētījums: Latvijā radīta mūzika ir konkurētspējīga

18.08.2015

Pētījums: Latvijā radīta mūzika ir konkurētspējīga

"Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA), sadarbībā ar pētījumu kompāniju “TNS” aptaujājot ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18-55 gadiem, katru ceturksni veido pētījumus "LaIPA Mūzikas patēriņa indekss". Tiek pētīts Latvijas iedzīvotāju mūzikas patēriņš, iedzīvotāju attieksme pret mūzikas izmantošanas tiesiskajiem aspektiem un mūzikas ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  Pētījuma jautājumi ir sadalīti divās daļās – regulārie jautājumi, kas attiecas uz iedzīvotāju mūzikas patēriņu un viedokli par mūzikas radītāju tiesību ievērošanu, un mainīgā jautājumu daļa, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības attieksmi pret aktuālajiem notikumiem mūzikas nozarē.

Veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā radīta mūzika spēj konkurēt ar ārvalstu hitiem, liela daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā uzsvēruši, ka pašmāju mūziku labprāt klausītos biežāk.

Lai arī precīzi puse (50%) Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā ikdienā vairāk klausās ārvalstu mūzikas ierakstus, gandrīz tikpat (48%) uzsver, ka Latvijā radīta mūzika pēc  tās kvalitātes un izpildījuma ir konkurētspējīga ar ārzemju ierakstiem. Vienlaikus 45% aptaujāto norādījuši, ka viņiem patiktu, ja radiostacijas biežāk atskaņotu Latvijā radītu mūziku. Šādi dati iegūti jaunākajā “LaIPA Mūzikas patēriņa indeksa” aptaujā, ko Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība ik ceturksni īsteno kopā ar pētījumu kompāniju TNS.

Atbildot uz jautājumu par to, kādus mūzikas ierakstus iedzīvotāji visbiežāk klausās ikdienā, vairāk nekā puse jeb kopumā 56% uzsvēra, ka klausās gan Latvijas, gan ārzemju ierakstus. No tiem 7% pārsvarā klausās Latvijas mūzikas ierakstus, 32% - pārsvarā ārzemju hitus, bet 17% ārzemju un Latvijas mūziku ikdienā patērē līdzvērtīgās proporcijās. Salīdzinoši biežāk ārvalstu mūziku klausās iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kamēr latviešu mūziku – 40 līdz 55 gadus vecie iedzīvotāji.

Tie Latvijas iedzīvotāji, kuri vairāk klausās ārvalstu mūzikas ierakstus, norādījuši, ka ārvalstu ieraksti labāk raksturo viņu personību (40%), kā arī norāda, ka ārvalstu ieraksti ir kvalitatīvāki (27%). Savukārt, tie, kuri vairāk klausās Latvijā radītus mūzikas ierakstus, kā galveno iemeslu par labu šai izvēlei norādījuši, ka tie labāk raksturo viņu personību (69%).

Vienlaikus gandrīz puse (48%) Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā norādīja, ka viņuprāt, Latvijā radīti mūzikas ieraksti gan kvalitātes, gan izpildījuma ziņā spēj konkurēt ar ārvalstīs radītajiem, savukārt, 38% iedzīvotāju norādījuši, ka pašmāju mūzikas ieraksti nespēj konkurēt ar ārvalstu mūzikas ierakstiem. Tam, ka Latvijā radīta mūzika spēj konkurēt ar ārvalstu ierakstiem, salīdzinoši biežāk piekrīt latvieši, lauku teritoriju iedzīvotāji, kā arī Zemgales reģiona iedzīvotāji.

Ņemot vērā pašlaik ierosinātos priekšlikumus grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā par Latvijā radītas mūzikas īpatsvara noteikšanu radiostacijās, pētījumā tika skaidrots arī Latvijas iedzīvotāju viedoklis šajā jautājumā. Lielākā daļa jeb 45% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā norādīja, ka viņiem patiktu, ja radiostacijā, kuru viņi klausās visbiežāk, tiktu vairāk atskaņoti Latvijā radīti mūzikas ieraksti, trešā daļa (34%) iedzīvotāju norādījuši, ka viņiem tas nepatiktu, 5% jau pašlaik klausās radiostacijas, kas atskaņo tikai Latvijā radītu mūziku, bet  17% nav viedokļa šajā jautājumā.