Grozījumi Autortiesību likumā: Nenosakāmu tiesību īpašnieku darbu izmantošana

05.02.2015

Grozījumi Autortiesību likumā: Nenosakāmu tiesību īpašnieku darbu izmantošana

2014.gada 31.decembrī stājās spēkā grozījumi Autortiesību likumā, kas paredz, ka turpmāk bibliotēku, izglītības iestāžu un muzeju krājumos, kā arī arhīvu un to iestāžu krājumos, kuru funkcijās ietilpst filmu vai skaņu ierakstu saglabāšana, iekļautos autordarbus, kuru autori (viņu tiesību pārņēmēji) nav zināmi vai arī nav atrodami, minētās institūcijas varēs izmantot bez attiecīgo autoru vai viņu tiesību pārņēmēju atļaujas. Izmaiņas likumā atbilstoši attiecas arī uz blakustiesību objektiem – filmām, raidījumiem un skaņu ierakstiem, kā arī uz sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos iekļautajiem audiovizuālajiem darbiem, kas radīti līdz 2002.gada 31.decembrim.

Likuma grozījumi paredz, ka institūcijai, kas vēlas izmantot nenosakāmu autortiesību subjektu darbu, ir jāveic tā tiesību īpašnieka (autora, blakustiesību īpašnieka, tiesību pārņēmēja) rūpīga meklēšana, izmantojot informācijas avotu sarakstu, kuru apstiprina Kultūras ministrija un kurš tiek ievietots gan ministrijas mājaslapā, gan publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Izņēmums ir tie darbi, kuri jau ir atzīti par nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem. Par to var pārliecināties vienotajā Eiropas Savienības datu bāzē.

Šī gada 3.februārī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ir publicēts informācijas avotu saraksts, kas izmantojams, veicot tiesību subjektu rūpīgu meklēšanu attiecībā uz tiem autordarbiem un blakustiesību objektiem, kuru tiesību subjekti (autori, blakustiesību subjekti, tiesību pārņēmēji) nav zināmi vai nav atrodami. Šis saraksts publicēts arī Kultūras ministrijas mājaslapā