AEPO-ARTIS NOVEMBRA JAUNUMI

27.11.2014

AEPO-ARTIS NOVEMBRA JAUNUMI

Jaunizveidotās Eiropas Komisāru kolēģijas prioritātes

2014.gada 1.novembrī jaunā Komisāru kolēģija uzsāka savu darbību. Kā iepriekš informēts, AEPO-ARTIS galvenie sadarbības partneri ir viceprezidents Andrus Ansip (Igaunija), kurš  ir atbildīgas par  vienoto digitālā tirgus projektu grupu, kā arī digitālās ekonomikas un sabiedrības Komisārs Ginters Otingers (Vācija).

Prezidents Junkers par vienu no Komisijas darbības prioritātēm ir noteicis autrtiesību regulējuma modernizēšanu, kopējāis Komisijas politikas noteikšanas process vēl ir tikai izpētes stadijā.

Uzsākot savu darbību Eiropas Komisijā, Viceprezidents Andrus Ansip sasauca pirmo augsta līmena tikšanos ar 13 komisāriem, kurus satrauc digitalizācijas jautājumi, saistībā ar viņu atbildības jomām telekomunikāciju tirgū, vienotajā tirgū un finanšu pakalpojumos.

A. Ansips uzsvēris: “Pirmkārt mēs fokusēsimies uz reālām problēmām un sarežģijumiem, un meklēsim dažādus risinājumus politikas veidošanas limenī.” Lai to varētu īstenot ir izveidotas 6 darba grupas, katra risinās atškirīgus jautājumus tajā skaitā “atcelt ierobežojumus” saskaroties ar autortiesību likuma reformām.”

AEPO-ARTIS ir nosūtījis vēstules ar galvenājām izpildītāju prioritātēm attiecībā uz autortiesību regulējumu visiem nozarei būtiskajiem komisāriem. Eiropas Parlaments gatavo laika grafiku debatēm par ES autortiesību regulējuma izmaiņām. AEPO-ARTIS organizēs tikšanās ar komiteju dalībniekiem, lai klātienē iepazīstinātu ar darbības prioritātēm.

Eiropas Parlamentā sākušās debates par autortiesību regulējuma reformu

Eiropas Parlaments ir uzsācis arī debates par ES autortiesību regulējuma reformu. Juridiskā komisija ir nolēmusi izveidot Intelektuālā īpašuma tiesību un autortiesību darba grupu, kur piedalīsies Parlamenta deputāti, kā arī Kultūras komitejas, Iekšējā tirgus komitejas un Industrijas komitejas darbinieki. Darba grupas mērķis ir sagatavot darba dokumentu, kas ļautu Parlamenta deputātiem noteikt un strādāt ar Komisijas plānoto priekšlikumiem un aktivitātēm šajā jomā. Darba grupas priekšsēdētājs ir Francijas liberālis Eiropas Parlamenta deputāts Kavada (Cavada).

AEPO-ARTIS jau ir saticies ar Kavada biroja darbiniekiem un pieteicis dalību diskusijā. Lai uzsāktu darba grubas darbību, Juridiskā komiteja sadarbībā ar Kultūras komiteju 2014.gada 11.novembrī organizēja publisku apspriešanu par autrtiesību nākotni Eiropā.

Autortiesību nākotne Eiropā

2014. gada 11.novembrī Eiropas parlamenta Juridiskā komiteja sadarbībā ar Kultūras komiteju oragnizēja publisko apspriešanu par autortiesību nākotni Eiropā.

Komitejas sagatavotais aicināto runātāju saraksts bija nesabalansēts, jo bija aicināti divi runātāji no autoru organizācijām, neviens pārstāvis no izpildītāju pārstāvjiem netika aicināts, kā arī diskusijā nepiedalījās  neviens no patērētāju vai industrijas pārstāvjiem.

Akadēmiskās vides pārstāvji no dažādām Eiropas universitātēm piedalījās ar saviem priekšlasījumiem par iespējamām autortiesības regulējuma izmaiņam. Jean-Noel Tronc, SACEM ģenerāldirektors uzsvēra nesēju atlīdzības nozīmi un nepieciešamību šo regulējumu padarīt spēcīgāku. Prof.Dr. Malte Stieper no Martin-Luther Universitātes Halle-Wittenberg diskutēja atbalstot lietotāja radita satura atbalstīšanu. Viņs uzsvēra arī, ka privātā kopēšana ir iespējam digitālajā jomā, maksājot tiesību īpašniekiem zināmu atlīdzību, bet viņš arī piepilda, ka šai atlīdzības piemērošanai ir jābūt visās ES dalībvalstīs vienāda.

AEPO-ARTIS turpinās diskutēt ar Parlamenta deputātiem par noteiktajām prioritātēm autortiesību regulējuma reformā.

Eiropas Komisijas konsultēšanās “mākoņškaitļošanā”: kopējs izpildītāju un autoru iesniegums

Kā jau informējām iepriekš, Eiropas Komisijas DG Connect ir uzsākusi publisko konsultēšanās procesu par  mākoņskaitļošanu, lai noteiktu galvenās prioritātes nākotnē veicamam pētījumam.

Konsultēšanās process dod iespēju aktualizēt nesēju atlīdzības jautājumu šajā kontekstā.

AEPO-ARTIS kopā ar citām tiesību īpašnieku organizācijām, tajā skaitā FIM, FIA, GESAC, SAA, FERA ir sagatavojusi atbildes ziņojumu saistībā ar šo publiskās konsultēšanās procesu, balstoties uz jau esošajiem principiem šajā jautājumā un informējot DG Connect par savu pozīciju.

LaIPA ir AEPO-ARTIS biedrs un kopumā tā apvieno 35 Eiropas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas pārstāv izpildītāju intereses.