LaIPA 2013.gada atlīdzību sadali veic sadarbībā ar Lielbritānijas kolektīvā pārvaldījuma organizāciju PPL

29.10.2014

LaIPA 2013.gada atlīdzību sadali veic sadarbībā ar Lielbritānijas kolektīvā pārvaldījuma organizāciju PPL

LaIPA sadarbojas ar PPL, lai pilnveidotu izpildītājiem un producentiem sniegtos   pakalpojumus, un atvieglotu fonogrammu reģistrēšanas un sadales procesus.

Sadarbības ietvaros LaIPA ir iespēja izmantot PPL datu bāzi, kurā ir iekļauti lielākā  daļa starptautisko mūzikas ierakstu kompāniju un producentu repertuāri. Līdz ar to LaIPA varēs efektīvāk identificēt fonogrammu īpašniekus un izpildītājus. PPL pakalpojums atrisinās problēmu ar ārvalstu fonogrammu datu iegūšanu un ļaus izvairīties no mandātu un fonogrammu īpašumtiesību konfliktiem un to risināšanas.

Sadarbība ar PPL ilgtermiņā ļaus LaIPA administratīvos resursus novirzīt uz aktivitātēm ar lielāku pievienoto vērtību un efektivizēs organizācijas ikdienas darbu, nodrošinot operatīvu datu apstrādi un informācijas apmaiņu. Ietaupītos resursi LaIPA varēs novirzīt, lai pilnībā sakārtotu Latvijas repertuāra datus, efektīvāk komunicētu ar vietējiem tiesību īpašniekiem, meklētu LV un ārvalstu tiesību īpašniekus, kuri vēl nav noslēguši pārstāvniecības līgumus, tādējādi palielinot LaIPA atpazīstamību un uzticamību, kā arī ļautu LaIPA veidot Latvijas fonogrammu datu bāzi, biedrības "Latvijas mūzikas eksports" vajadzībām.

Būtiski, ka PPL piedāvātais pakalpojums nekādā veidā neietekmēs  LaIPA  kā biedrības neatkarību – lēmumu pieņemšanu par tās darbību, atlīdzību iekasēšanu, sadali un sadarbību ar fonogrammu izmantotājiem. PPL arī turpmāk stingri ievēros LaIPA sadales noteikumus.

"Ņemot vērā, ka esošā LaIPA fonogrammu reģistrācijas datu bāzes programmatūra ir novecojusi, PPL piedāvātais pakalpojums ļaus izvairīties no apjomīgiem resursiem un investīcijām, datu bāzes pilnveidošanā vai pat pārstrādē. Vēl jo vairāk, šī sadarbība ļaus pildīt jaunās ES direktīvas par kolektīvā pārvaldījuma organizācijām prasības. Sadarbība ar PPL ir vēl viens apliecinājums, ka sadarbība starp tiesību īpašnieku neatkarīgām organizācijām ir iespējama, ir nepieciešams tikai atrast piemērotāko risinājumu. Domāju, ka iegūtā pieredze ļaus arī Latvijā un Baltijas mērogā veidot sadarbību ar citām tiesību īpašnieku organizācijām," informē LaIPA izpilddirektore Liena Grīna.

"Mēs redzam, ka golbāli datu kvalitāte (gan attiecībā uz repertuāra datiem, gan mūzikas izmantošanas datiem) ir jautājums, kas jārisina mūzikas ierakstu un fonogrammu izpildītāju tiesību pārstāvjiem. Mūsu darbību vēro dažādu ieinteresēto pušu pārstāvji, lai mēs ieņemtu vadošo lomu, piedāvājot kritiski nepieciešamos risinājumus, nodrošinot nepārtrauktu industrijas veiksmi. Esam gandarīti strādāt ar LaIPA, šajā tālredzīgi izvēlētajā uzdevumā, pilnveidojot organizācijas darbību,” skaidroja PPL starptautisko attiecību vadītājs Laurence Oxenbury

LaIPA ir divi galvenie darbības uzdevumi – atlīdzības iekasēšana un sadale. Atlīdzība tiek iekasēta no fonogrammu izmantošanas publiskajā izpildījumā, raidorganizācijās (radio un TV), internetā, tās retranslējot pa kabeļiem, reproducējot u.c. Atlīdzību sadale notiek katru gadu jūlijā, kad LaIPA biedriem tiek izmaksātas atlīdzības par iepriekšējo gadu. 2013.gada atlīdzību sadales termiņu pārcēla uz septembri sakarā ar darbības uzsākšanu PPL datu bāzē, lēmumu par sadales termiņa pārcelšanu pieņēma LaIPA biedru kopsapulcē 2014.gada martā.

2014. gadā kopējā LaIPA sadalītā atlīdzību summa ir 1893487,26 EUR, kas ir par 31,7% vairāk nekā 2013. gadā sadalītā. Savukārt, uzlabojot administrēšanas mehānismu un optimizējot administratīvo resursu pārvaldību, LaIPA administratīvais izdevumu procents ir samazināts uz 18%. Procentuālais 2014. gadā sadalītais atlīdzību īpatsvars ir 33,55% Latvijas tiesību īpašniekiem un 66,45 % ārvalstu tiesību īpašniekiem, kas tiešā veidā ir saistīts ar  mūzikas atskaņošanas paradumiem Latvijā.