AEPO-ARTIS: Autortiesību aktualitātes ES

20.10.2014

AEPO-ARTIS: Autortiesību aktualitātes ES

Pagarināts  Autortiesību likumdošanas izmaiņu projekta publicēšanas termiņš

Kā iepriekš ziņots, Eiropas Komisija ir uzsākusi Baltā papīra (White Paper) projekta sagatavošanu, kas noteiks iespējamās Eiropas Savienības Autortiesību likumdošanas izmaiņas. Sākotnēji plānotais Baltā papīra publicēšanas termiņš bija noteikts 2014. gada jūlijs, bet jaunais Eiropas Komisijas Prezidents Žans Klods Junkers paziņoja, ka jaunajam Parlamenta sešu mēnešu laikā ir jāsagatavo savs likumdošanas izmaiņu piedāvājums.

Sagatavotais Baltā papīra projekts izsauca plašas diskusijas. Publiskajā apspriešanā  tika saņemti vairāk nekā 9500 atbilžu un aptuveni 11000 ziņu. Aptuveni 60% atbilžu bija no gala lietotājiem, savukārt tikai 25% no respondentiem bija autori un izpildītāji. Viens no jautājumiem bija arī izpildītāju (un autoru) atlīdzība. Apspriešanas  mērķis bija izvērtēt dažādus iespējamos mehānismus, lai nodrošinātu, ka radošā darba radītāji saņem adekvātu atlīdzību par viņu darbu izmantošanu un izpildījumu.

Eiropas Komisija secina, ka autori un izpildītāji saskata nepieciešamību risināt problēmu Eiropas Savienības līmenī.

 

Eiropas Komisāru kolēģijas izveide

Dalībvalstis ir izvirzījušas savus Komisāru kandidātus jaunajam Komisijas darbības periodam no 2014. līdz 2019. gadam. Eiropas Komisijas Prezidents Žans Klods Junkers iepazīstināja ar 10 punktu dienas kārtību, uz ko viņš fokusēsies savas prezidentūras laikā. Lai realizētu savu politisko dienas kārtību, viņš piedāvā izveidot jaunu struktūru Komisāru kolēģijai, kur prezidents un 7 viceprezidenti koordinēs politikas ieviešanu un realizēšanu.

Pirmais vicepresidents būs prezidenta galvenais padomnieks, kas nodrošinās pārraudzību priekšlikumu atbilstībai proprcionālas līdzdalības principiem. Pārējie viceprezidenti būs atbildīgi par projektu pārraudzības grupu un koordinēs vairāku komisāru darbību.

Vēl vienas būtiskas pārmaiņas esošajā struktūrā ir saistītas ar autrtiesību portfeļa nodošanu no DG MARKT komisijas uz DG CONNECT (European Commission Directorate General for Communications Networks, Content & Technology), ko pārraudzīs Komisārs Otingers. Iepriekšējā sasaukumā DG CONECT bija vairāk atbalstošs interneta lietotāju un ICT industrijas interesēm, nevis tiesību īpašniekiem.

Organizācija AEPO-ARTIS, kas apvieno 35 Eiropas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kas pārstāv izpildītāju intereses, sagatavojusi vēstuli ar galvenājām izpildītāju prioritātēm attiecībā uz autortiesību regulējumu visiem nozarei būtiskajiem komisāriem. Eiropas Parlaments gatavo laika grafiku debatēm par ES autortiesību regulējuma izmaiņām. AEPO-ARTIS organizēs tikšanās ar komiteju dalībniekiem, lai klātienē iepazīstinātu ar organizācijas darbības prioritātēm.

Pašlaik notiek Komisāru apstirināšanas procedūra, bet 2014.gada 1.novembrī jaunā kolēģija sāks savu darbību.

 

Eiropas Komisijas pētījums par izpildītāju un autoru atlīdzības sistēmu

Eiropas Komisijas organizētajā pētījumā analizēs izpildītāju un autoru ekonomiskos un juridiskos aspektus Eiropas Savienības dalībvalstīs, mūzikas un audiovizuālajā sektorā. Eiropas Komisijas konkursā par pētījuma veikšanu, galvenie nosacījumi paredz analizēt situāciju desmit Eiropas Savienības dalībvalstīs, starp tām obligāti jāiekļauj Lielbritānija, Francija, Vācija, Itālija, Spānija un Portugāle. Pētījuma veicēji ir apstiprinājuši, ka pētījumā analizēs arī situāciju Dānijā, Ungārijā, Lietuvā un Nīderlandē. Pētījumu plānots pabeigt 2015. gada janvārī.

Eiropas Komisijas pārstāvji ir norādījuši, ka viens no galvenajiem aspektiem, ko nepieciešams analizēt ir atlīdzību apjomi, kas mūzikas nozarē tiek gūti pamatojoties uz Autortiesību likumā noteiktajām tiesībām.