Atlīdzība: No iekasēšanas līdz izmaksai

Saskaņā ar Autortiesību likumu un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu izpildītājiem un producentiem ir jāsaņem atlīdzība no fonogrammu izmantotājiem. Atlīdzību maksājumus ir jāveic par publisko izpildījumu, par raidīšanu radio un televīzijā, par retranslēšanu pa kabeļiem un saskaņā ar likumu arī par citiem izmantojuma veidiem. LaIPA kā kolektīvā pārvaldījuma organizācija veic atlīdzības iekasēšanu no fonogrammu izmantotājiem un nodrošina tās nonākšanu līdz tiesību īpašniekiem:

  • Veicot administrēšanu saskaņā ar Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu
  • Iegūstot informāciju no fonogrammu izmantotājiem par atskaņotajiem darbiem
  • Saņemot atlīdzības maksājumus no fonogrammu izmantotājiem
  • Apkopojot un analizējot iegūto informāciju, salīdzinot to ar izpildītāju un producentu iesniegto repertuāru
  • Izmaksājot izpildītājiem un fonogrammu producentiem pienākošās atlīdzības 

Atlīdzību sadales nodaļas darba plāns un termiņi 2022. gadam Dokuments