Sinhronizācija - raidīšanai Televīziju programmā

Sinhronizācija ir mūzikas ierakstu reproducēšana jeb kopēšana (ievietošana) izmantošanai filmās, seriālos, videospēlēs, reklāmās u.c. audiovizuālajos darbos. Atļauju mūzikas ieraksta izmantošanai dod ieraksta producents, kam pieder izņēmuma (ekskluzīvas) tiesības atļaut vai aizliegt fonogrammas izmantošanu. Atļauju no producenta jāsaņem pirms darba izmantošanas!

LaIPA administrē mūzikas ierakstu reproducēšanu televīzijas vai pēc televīzijas pasūtījuma veidotajos audiovizuālajos darbos, kas paredzēti raidīšanai televīzijas programmā.

2004. gada 21. jūlijā biedrībai LaIPA tika piešķirta LR Kultūras ministrijas izsniegtā atļauja, kas ļauj veikt fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reproducēšanas tiesību administrēšanu, kur producents dod izņēmuma (ekskluzīvas) tiesības atļaut, vai aizliegt izmantot fonogrammas šādos veidos: 1) veikt reproducēšanu, kas saistīta ar publisko izpildījumu (publiskošanu); 2) veikt reproducēšanu, ko realizē raidorganizācijas; 3) veikt reproducēšanu, ko realizē diskžokeji.

2016. gada 1. janvārī ir saņēmusi mandātu no tiesību īpašniekiem par fonogrammu producentu ekskluzīvo tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz fonogrammu reproducēšanu, kas paredzētas ievietošanai dažādos Raidorganizācijas un/vai pēc Raidorganizācijas pasūtījuma neatkarīgo producentu veidotajos Audiovizuālajos darbos, kas veidoti raidīšanai Raidorganizācijas televīzijas programmā.

Līgums

Atlīdzības lielums

Atskaišu forma

Metodoloģija

Pārstāvēto tiesību īpašnieku saraksts Dokuments