Kabeļoperatoru arhīvi

Atbilstoši Autortiesību likuma 48.panta 3.daļas 5.punktam un 51.panta 1.daļas 2.punktam izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētas fonogrammas izmantošanu kabeļtelevīzijas operatoru retranslēto programmu arhīvospadarot tās pieejamas sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.

  • Maksājamās atlīdzības līgums Dokuments
  • Maksājamās atlīdzības tarifs Dokuments
  • Tarifa metodoloģija Dokuments
  • Atlaižu sistēma spēkā no 2013. gada 1. janvāra Dokuments