Interneta radio ierobežotai mērķauditorijai - Webcasting

Pakalpojums ir specializētas fona mūzikas nodrošināšana Publiskā izpildījumā ar interneta radio (Webcasting) starpniecību. Pakalpojuma gala lietotājs ir juridiska persona. Pakalpojuma nodrošināšana paredzēta ierobežotai mērķauditorijai Publiskā izpildījuma vietās. Gala lietotājam nav iespējas ietekmēt programmas saturu un veikt jebkādas nesankcionētas kopijas, kas varētu tikt izmantotas pēc raidīšanas pakalpojuma pārtraukšanas.

Līgums

Atlīdzības lielums

Metodoloģija

Satura atskaite

Informācija par publiskā izpildījuma vietām

Atlaižu sistēma spēkā no 2013. gada 1. janvāra Dokuments