Raidorganizāciju arhīvi

Atbilstoši Autortiesību likuma 48.panta 3.daļas 5.punktam un 51.panta 1.daļas 2.punktam izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētas fonogrammas izmantošanu raidorganizāciju arhīvospadarot tās pieejamas sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.

Autortiesību likuma 40.panta 5.daļa nosaka, ka darbu izmantotājiem pēc autortiesību subjekta, kā arī mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju par izmantotajiem darbiem tādā apjomā, kādu pieprasa attiecīgi autortiesību subjekts vai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

Atlaižu sistēma spēkā no 2013. gada 1. janvāra Dokuments