Atlīdzības lielumu noteikšanas faktori un metodoloģija

No 2019. gada 1. aprīļa stājušās spēkā izmaiņas Publiskā izpildījuma maksājamās atlīdzības tarifos, kas ar Padomes lēmumu apstiprinātas 2019. gada 28. februārī. Publiskā izpildījuma tarifu izmaiņas balstītas uz Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem - Patēriņa cenu indekss (PCI) un (IKP) mākslas, izklaides un atpūtas nozarē, ņemot vērā ekonomisko tirgus rādītāju izmaiņas. Maksājamās atlīdzības tarifi balstīti uz Autortiesību likumā noteiktajiem tarifu izstrādes kritērijiem, kā arī IFPI (International Federation of Phonogram Industry) starptautiskiem standartiem.

Publiskā izpildījuma tarifu apjoms nav mainīts kopš tā apstiprināšanas ar Konkurences padomes 2012. gada 3. augusta lēmumu. Pieaugot pakalpojumu cenām un citiem tirgus ekonomiskajiem rādītājiem, maksājamās atlīdzības tarifi pielāgoti atbilstoši esošajai tirgus situācijai:

Maksājamās atlīdzības tarifi un to noteikšanas kritēriji, kas apstiprināti ar Konkurences padomes 2012. gada 3. augusta lēmumu Nr. 61 METODOLOĢIJA