Rekvizīti

Biedrība "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība"

Adrese: Rīga, Bauskas iela 58-1, LV-1004

Reģ. Nr.: VRN 40008042958 

Banka: AS SEB banka 

Konta Nr.: LV71UNLA0001002700167

Tālrunis: 67605023; Fakss: 67500039
E-pasts: laipa@laipa.org
http://www.laipa.org/