Latvijas Rokmūzikas Asociācija aicina ikvienu interesentu uz kopsapulci

08.09.2017

Latvijas Rokmūzikas Asociācija aicina ikvienu interesentu uz kopsapulci

Sapulcē paredzēts atskatīties uz pusgada laikā padarīto un ieskicēt nākotnes vīzijas.

Uz pasākumu aicināti esošie biedri, kā arī ikviens interesents, kurš ar savu darbību ir gatavs iesaistīties Latvijas Rokmūzikas asociācijas aktivitātēs, jo sapulcē ir paredzēts uzņemt jaunos biedrus. 

Biedrība „Latvijas Rokmūzikas Asociācija” (LRMA) ir dibināta 2017. gada 19. martā ar mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību – radīt, uzturēt un popularizēt ilgtspējīgu un starptautiski atzītu kultūras vidi Latvijā, popularizējot Latvijas rokmūziku, kā neatņemamu Latvijas kultūras sastāvdaļu, veicinot Latvijas rokmūzikas autoru, izpildītāju un grupu integrēšanās iespējas vietējā un starptautiskajā mūzikas un izklaides biznesa tirgū, kā arī izveidot konkurētspējīgu nozari, kuras pamatuzdevums ir radīt eksporta preci ar augstu pievienoto vērtību (rokmūziku). 

2017. gada 27. jūnija notikušajā Sabiedriskā labuma komisijas sēdē pieņemts lēmums biedrībai piešķirt sabiedriskā labuma statusu.

Sapulce norisināsies 17. septembrī plkst. 15.00 Latvijas 1. Rokkafejnīcā, Mārstaļu ielā 2/4.

Asociācijas aktualitātēm iespējams sekot mājas lapā, kā arī lielākajos sociālo tīklu profilos - Facebook, Twitter un Draugiem.lv.