Mūzikas ierakstu tapšana un ieskats autortiesībās

Mūzikas ierakstu tapšana un nonākšana pie klausītājiem ir sarežģīts, laikietilpīgs un izmaksu ziņā dārgs process. Mūzikas ieraksti ir intelektuāls īpašums, kas tiek aizsargāts ar Autortiesību likumu.