E-PARAKSTA LĪGUMI

Elektroniskais paraksts ļauj apliecināt savu identitāti digitālajā vidē.  Ar elektronisko parakstu parakstītam dokumentam  ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam. Elektroniski parakstītos līgumus un biedra iesniegumus aicinām sūtīt uz e-pastu - laura.starostniece@laipa.org