“Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) kopsapulce ievēl jaunu biedrības padomi!

30.10.2020

“Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) kopsapulce ievēl jaunu biedrības padomi!

28.oktobrī norisinājās biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) kopsapulce, kurā starp vairākiem citiem dienas kārtības jautājumiem tika ievēlēta jaunā biedrības padome.

Biedrības Padome sastāv no 8 Padomes locekļiem, kuru skaitā ietilpst Padomes priekšsēdētājs. Lai nodrošinātu visu biedru interešu un tiesību pārstāvēšanu Padomē, locekļi tiek izvirzīti un ievēlēti sekojoši: 4 Padomes locekļus izvirza un ievēl producenti un 4 Padomes locekļus izvirza un ievēl izpildītāji.

Par padomes locekļiem no izpildītāju vidus tika ievēlēti - mūziķis Kārlis Auzāns, Kārlis Būmeisters, Rūdolfs Budze un Gints Stankevičs, no producentu vidus - SIA “Mikrofona ieraksti” valdes priekšsēdētāja Elita Mīlgrāve, SIA "Every Little Thing" valdes locekle Guna Zučika, Agnese Cimuška-Rekke un Petri Mannonen “Universal Music Group” pilnvarotais pārstāvis Baltijas valstīs.

No jauna tika ievēlēta arī Revīzijas komiteja, kuras sastāvs ir: Katrīna Dimanta, Inese Saulāja-Dobele un Arnis Veisbārdis.

Plānots, ka jaunais padomes sastāvs varētu tikties uz Padomes pirmo sēdi tuvākā mēneša laikā, kad Padomei ir jāievēl priekšsēdētājs, kuru saskaņā ar biedrības statūtiem šogad ievēl no producentu vidus.

LaIPA mērķis ir veidot sabiedrības izpratni par mūzikas vērtību, lai nodrošinātu taisnīgas atlīdzības iekasēšanu tiesību īpašniekiem - kas tiek izmaksāta pēc iespējas precīzāk, ātrāk un par iespējami viszemāko apkalpošanas cenu.

Mūsu pārliecība ir mūzika, uzticība klientiem un tiesību īpašniekiem. Mūsu vienotais komandas gars palīdz mums panākt lielāku darbību efektivitāti! Mēs attīstāmies elastīgi, paredzot tehnoloģiju izaugsmi, likumdošanas izmaiņas un attīstību mūzikas industrijā kopumā.