Izpildītāju un producentu biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir nepieciešams, lai kļūtu par LaIPA biedru un saņemtu atlīdzību par radio un televīzijā atskaņotajām dziesmām? 

Lai saņemtu atlīdzību Izpildītājam un/vai Producentam ir jānoslēdz Izpildītāja un/vai Producenta līgumu. Līgumu iespējams noslēgt gan uz vietas LaIPA birojā Misas ielā 3, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu, vai elektroniski, iesūtot elektroniski aizpildītu un parakstītu līgumu LaIPA.  Pēc līguma noslēgšanas, lai saņemtu pienākošos atlīdzību ir jāreģistrē viss izpildītais/producētais dziesmu saraksts. To ir ērti izdarīt elektroniski izmantojot Online fonogrammu reģistrācijas anketu: https://fonogrammas.laipa.org/performers/phonograms/add

Lai kļūtu par LaIPA biedru ir jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu biedrībā. Tāpat kā līgumu, arī iesniegumu iespējams aizpildīt gan uz vietas LaIPA birojā Misas ielā 3, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu, gan elektroniski, iesūtot elektroniski aizpildītu un parakstītu iesniegumu LaIPA.

Jūsu ievērībai!

Atlīdzība nevar tikt pārskaitīta, ja nav iesniegts viss izpildītais vai producētais dziesmu saraksts.


Kad un cik bieži LaIPA izmaksā atlīdzības?

Atlīdzības izpildītājiem un fonogrammu producentiem tiek izmaksātas vienu reizi gadā. Izmaksu periods ilgst no jūlija beigām līdz augusta beigām. Atlīdzības tiek izmaksātas visiem tiesību īpašniekiem, kuri iepriekšējā gadā ir noslēguši līgumu un/vai iesnieguši LaIPA visu izpildāmo/producējamo dziesmu sarakstu. Izpildītāji un fonogrammu producenti, kuri ir noslēguši līgumu un iesnieguši dziesmu sarakstu tekošajā gadā, atlīdzības izmaksā līdz gada beigām.


Kas piešķir ISRC kodus fonogrammām?

ISRC kodus piešķir LaIPA administrācija. ISRC kodus piešķir tikai fonogrammu producentiem, kuri ir noslēguši līgumu ar LaIPA. Lai Saņemtu šos kodus, Jums jāaizpilda Online fonogrammu reģistrācijas anketa: https://fonogrammas.laipa.org/performers/phonograms/add

LaIPA administrācija reģistrē ISRC kodus divu darba dienu laikā no fonogrammas iesniegšanas un tos iespējams apskatīt savā Mana LaIPA profilā.


Vai LaIPA administrē repertuāru, kas tiek ievietots, atskaņots, pirkts un lejupielādēts tīmekļvietnēs, kā piemēram,  ITunes, YOUTUBE, Soundcloud, Shazam, Spotify u.c.?

Nē, LaIPA neadministrē tīmekļvietnes. Fonogrammu producents LaIPA nav pilnvarojis administrēt šādu fonogrammu izmantojuma veidu. Fonogrammas producents patur tiesības atļaut vai aizliegt savu darbu publicēšanu, izmantošanu un pirkšanu tīmekļvietnēs.


Vai LaIPA saņem naudu par latviešu izpildītāju un fonogrammu producentu atskaņotajām dziesmām ārvalstīs?

Lai nodrošinātu producentu tiesību administrēšanu ārvalstīs, LaIPA šim nolūkam slēdz pārstāvniecības līgumus ar ārvalstu organizācijām. Starp LaIPA un ārvalstu organizācijām notiek attiecīgajā valstī atskaņoto fonogrammu sarakstu apmaiņa. LaIPA šajos sarakstos atlasa latviešu izpildītājus un fonogrammu producentus, kuriem pienākas atlīdzība. Atlīdzība par ārvalstīs atskaņotajām latviešu fonogrammām tiek pārskaitīta izpildītājiem un producentiem līdz kalendārā gada beigām.