Administrācija un kontakti

Izpilddirektore

Liena Grīna, e-pasts: liena.grina@laipa.org

Mārketinga direktore
 
Agate Beāte Sīga, tālrunis: 67893823, mob.: 20398871, e-pasts: agate.siga@laipa.org

 

Biroja administratore

Paula Plostiņa, tālrunis: 67605023, mob.: 20398873, e-pasts: paula.plostina@laipa.org

Publiskošanas tiesību speciāliste

Marina Rjabkova, tālrunis: 67893828, mob.: 20398872, e-pasts: marina.rjabkova@laipa.org

Publiskošanas un reproducēšanas tiesību speciālists

Mārcis Tukmanis, tālrunis: 67893825, mob.: 29718349, e-pasts: marcis.tukmanis@laipa.org

Publiskošanas tiesību speciāliste

Elīna Vaivode, tālrunis: 67893824, mob.: 29629979, e-pasts: elina.vaivode@laipa.org

Juriste

Inese Stankeviča, tālrunis: 67605023, e-pasts: inese.stankevica@laipa.org

Mediju tiesību speciāliste

Laura Stārostniecetālrunis: 67893826, e-pasts: laura.starostniece@laipa.org

Sadales un atlīdzības nodaļas vadītāja

Inga Ozola, tālrunis: 67605022, mob. 20398874, e-pasts: inga.ozola@laipa.org

Starptautisko datu apstrādes speciālists

Raitis Zgirskis, tālrunis: 67605022, e-pasts: raitis.zgirskis@laipa.org

Sadales un atlīdzības nodaļas speciāliste

Agate Silova, tālrunis: 67103238, mob. 20398874, e-pasts: agate.silova@laipa.org

Sadales un atlīdzības nodaļas speciāliste

Ilze Bušamob. 22324400, e-pasts: ilze.busa@laipa.org

Datu apstrādes speciālists

Eduards Beķerismob. 20398870, e-pasts: eduards.bekeris@laipa.org

Administratīvais birojs LaIPA administratīvais personāls realizē LaIPA Pilnsapulces apstiprināto stratēģiju, Valdes lēmumus, veic administrēšanas funkcijas, slēdz līgumus un raugās, lai regulāri tiktu iekasēta atlīdzība, kā arī ir atbildīgs par atlīdzības tehnisku sadali, kuras principus apstiprina LaIPA Valde, un izmaksu izpildītājiem un producentiem.

LaIPA izpilddirektore kopš  2012. gada decembra ir Liena Grīna. Saskaņā ar LaIPA statūtiem izpilddirektors:

  • Organizē un nodrošina apvienības Pilnsapulces un Valdes lēmumu izpildi;
  • Vada un pārzina apvienības lietas;
  • Slēdz līgumus ar izpildītājiem un producentiem vai viņu tiesību pārņēmējiem par viņu tiesību administrēšanu;
  • Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv apvienības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmējsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās, tiesās, šķīrējtiesās, kā arī ārvalstu un starptautiskajās organizācijās;
  • Bez papildu saskaņošanas slēdz līgumus ar izpildījumu fiksāciju, fonogrammu un audiovizuālu darbu izmantotājiem atbilstoši Valdes apstiprinātajiem blakustiesību izmantošanas tarifiem;
  • Nosaka darbinieku skaitlisko sastāvu un personālo sastāvu, kā arī darba samaksas kārtību un apjomu;
  • Izveido apvienības iekšējās struktūrvienības un nosaka to darbības principus un kārtību;
  • Pieņem darbā un atlaiž no darba apvienības darbiniekus.