Kontaktinformācija

Izpilddirektore - Liena Grīna.

 • E-pasts: liena.grina@laipa.org

Mārketinga direktore - Agate Beāte Sīga.

 • Tel.: 67893823; Mob.: 20398871; E-pasts: agate.siga@laipa.org

Biroja administratore - Katrīna Gēce Balode.

 • Tel.: 67605023; Mob.: 20398873; E -pasts: katrina.gece-balode@laipa.org

Publiskošanas tiesību speciāliste - Marina Rjabkova.

 • Tel.: 67893828; Mob.: 20398872; E-pasts: marina.rjabkova@laipa.org

Publiskošanas un reproducēšanas tiesību speciālists - Mārcis Tukmanis.

 • Tel.: 67893825; Mob.: 29718349; E-pasts: marcis.tukmanis@laipa.org

Publiskošanas tiesību speciāliste - Elīna Vaivode.

 • Tel.: 67893824; Mob.: 29629979; E-pasts: elina.vaivode@laipa.org

Juriste - Inese Stankeviča.

 • Tel.: 67605023; E-pasts: inese.stankevica@laipa.org

Mediju licencēšanas speciāliste - Rūta Doveika.

 • Tel.: 67893826; E-pasts: ruta.doveika@laipa.org

Sadales un atlīdzības nodaļas vadītāja - Inga Ozola.

 • Tel.: 67605022; Mob. 20398874; E-pasts: inga.ozola@laipa.org

Starptautisko datu apstrādes speciālists - Raitis Zgirskis.

 • Tel.: 67605022; E-pasts: raitis.zgirskis@laipa.org

Sadales un atlīdzības nodaļas speciāliste - Agate Silova.

 • Tel.: 67103238; Mob. 20398874; E-pasts: agate.silova@laipa.org

Sadales un atlīdzības nodaļas speciāliste - Ilze Buša.

 • Mob. 22324400; E-pasts: ilze.busa@laipa.org

Datu apstrādes speciālists - Eduards Beķeris.

 • Mob. 20398870; E-pasts: eduards.bekeris@laipa.org

 

LaIPA personāls realizē biedru Kopsapulces apstiprināto stratēģiju, valdes lēmumus, veic mantisko tiesību administrēšanas funkcijas, ir atbildīgs par atlīdzību tehnisku sadali un to izmaksām izpildītājiem un fonogrammu producentiem.

LaIPA izpilddirektore kopš  2012. gada decembra ir Liena Grīna. Saskaņā ar LaIPA statūtiem izpilddirektors:

 • Organizē un nodrošina Kopsapulces un valdes lēmumu izpildi;
 • Vada un pārzina apvienības lietas;
 • Slēdz līgumus ar izpildītājiem un producentiem vai viņu tiesību pārņēmējiem par viņu tiesību administrēšanu;
 • Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv apvienības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmējsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās, tiesās, šķīrējtiesās, kā arī ārvalstu un starptautiskajās organizācijās;
 • Bez papildu saskaņošanas slēdz līgumus ar izpildījumu fiksāciju, fonogrammu un audiovizuālu darbu izmantotājiem atbilstoši Valdes apstiprinātajiem blakustiesību izmantošanas tarifiem;
 • Nosaka darbinieku skaitlisko sastāvu un personālo sastāvu, kā arī darba samaksas kārtību un apjomu;
 • Izveido apvienības iekšējās struktūrvienības un nosaka to darbības principus un kārtību;
 • Pieņem darbā un atlaiž no darba apvienības darbiniekus.