ISRC kodus nav jāpērk! Tos bez maksas izsniedz LaIPA

23.05.2017

ISRC kodus nav jāpērk! Tos bez maksas izsniedz LaIPA

Biedrība "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) bez maksas izsniedz ISRC kodus, kas darbosies kā Latvijā, tā arī starptautiski.

ISRC kods, saukts arī par fonogrammas personas kodu, identificē fonogrammu jeb ierakstīto dziesmu vai instrumentālo skaņdarbu, kad tas fiksēts fiziskā vai digitālā datu nesējā.

Fonogrammas producentam ISRC kods ir jāizņem pirms fonogrammas māsterēšanas, lai ieraksta noslēguma procesā to varētu iestrādāt fonogrammā, kā arī to var izņemt iepriekš fiksētai fonogrammai.

Lai saņemtu ISRC kodu, 2 darba dienas iepriekš nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu ar pamatinformāciju, tā ir pieejama šeit.  

Katrai jaunai fonogrammas versijai – dziesmas remiksam, instrumentālajai versijai, koncertierakstam utt. ir vajadzīgs atsevišķs ISRC kods.

ISRC kodu, piemērām, LV-L15-17-00001, veido:

- Divas zīmes, kas apzīmē valsti (LV);

- Trīs zīmes, kas apzīmē koda piešķirēju LaIPA (L15);

- Divi cipari, kas apzīmē koda piešķiršanas gadu (piemēram, 2017. gadā – 17);

- Pieci cipari, kas ir unikālais fonogrammas vai mūzikas video ieraksta numurs (piemēram, 00001);

Ņem vērā!

Dažkārt, ievadot mūzikas digitālajai izplatīšanai nepieciešamo informāciju, fonogrammai tiek piešķirts cits ISRC kods, šādi apgrūtinot administrēšanas procesu un dublējot fonogrammas.

Konsultācijas ISRC koda jautājumos sniegs LaIPA pārstāve Inga Ozola: vai zvanot pa tālruni: 67605022.