Nodokļu nomaksas kārtība

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

LaIPA Izmaksājot atlīdzību un aprēķinot no izmaksājamās atlīdzības summas ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņem vērā autora izdevumus, kas netiek aplikti ar IIN.

Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57. punktā noteikto autora izdevumu normu apmērs:

Izdevumu norma procentos

Autordarbs, par kuru tiek izmaksāts honorārs (autoratlīdzība)

50

57.1.1. par dramatiskiem un muzikāli dramatiskiem darbiem un to izpildījumiem;

57.1.3. par muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā un to izpildījumiem; 

57.1.4. par audiovizuāliem darbiem;

No aprēķinātās atlīdzības, atskaitot autora izdevumus, atlikušajai atlīdzības summai piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 20%.

LaIPA iedzīvotāju ienākumu nodokli ietur atlīdzības izmaksas brīdī un pilnā apmērā ieskaita budžetā.

 

Sociālais nodoklis

Nodokļu nomaksas kārtība

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Autoratlīdzību saņēmējs likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē ir pašnodarbinātā persona.

  • Ja personas ienākums, ko tā gūst , saņemot autoratlīdzību, pārsniedz minimālās algas apmēru, tad tai ir pienākums reģistrēties kā pašnodarbinātai personai un veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no obligāto iemaksu objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu. 2018.gada minimālās algas apmērs ir noteikts EUR 430.00.
  • Ja autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrēts kā darba ņēmējs, un darba devējs (vai vairāki darba devēji kopā) par viņu veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) vismaz no minimālās algas, autoratlīdzības saņēmējam, ja autoratlīdzība pārsniedz minimālo algu, nav jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajam un nav jāveic VSAOI.
  • Autoratlīdzības saņēmējam, kas ir mikro-uzņēmuma darbinieks, saņemot autoratlīdzību, jebkurā gadījumā jāreģistrējas kā pašnodarbinātai personai un jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no obligāto iemaksu objekta, kas ir brīvi izraudzīti ienākumi, kuri nav mazāki par minimālo algu.

Piemēri, kad IR jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātai personai un jāveic VSAOI:

  • autors, kas nav darba attiecībās, saņem tikai autoratlīdzības, kuru apmērs ir lielāks par minimālo algu.

Ja autoratlīdzības apmērs ir, piemēram, 600 EUR, autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas VID un jāmaksā VSAOI kā pašnodarbinātajam vismaz no minimālās algas.

Piemēri, kad NAV jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātai personai un jāveic VSAOI:

  • autors, kas nav darba attiecībās, saņem tikai autoratlīdzības līdz minimālās algas apmēram.

Ja autoratlīdzības apmērs ir, piemēram, 300 EUR, Autoratlīdzības saņēmējam nav jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un nav jāmaksā papildu VSAOI.

  • autors, kas ir darba attiecībās, saņem autoratlīdzību līdz minimālās algas apmēram.

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir darba ņēmējs pie cita darba devēja un darba alga kopā ir minimālās algas apmērā vai lielāka, saņēmējam nav jāreģistrējas VID un nav jāmaksā VSAOI kā pašnodarbinātajam.

  • autors, kas ir darba attiecībās, saņem autoratlīdzību virs minimālās algas apmēra.

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir darba ņēmējs pie cita darba devēja un kopā darba alga ir minimālās algas apmērā vai lielāka, autoratlīdzības saņēmējam nav jāreģistrējas VID un nav jāmaksā VSAOI kā pašnodarbinātajam.

Tātad, Ja autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrēts kā darba ņēmējs , tad noteicošais nav autoratlīdzības lielums, bet gan darba ienākumu apmērs pie darba devēja.

Ja autoratlīdzības saņēmējs, kas nav darba ņēmējs, un autoratlīdzības saņēmējs, kas ir arī darba ņēmējs, bet ir izvēlējies maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā pašnodarbināta persona, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus budžetā veic reizi ceturksnī – līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 15.janvārim.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme pašnodarbinātai personai 2018. gadā vispārējā gadījumā ir 31.72% no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts Ieņēmumu dienestu -  www.vid.gov.lv