Nodokļu nomaksas kārtība

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

LaIPA Izmaksājot atlīdzību un aprēķinot no izmaksājamās atlīdzības summas ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņem vērā autora izdevumus, kas netiek aplikti ar IIN.

Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57. punktā noteikto autora izdevumu normu apmērs:

Izdevumu norma procentos

Autordarbs, par kuru tiek izmaksāts honorārs (autoratlīdzība)

25

citi mūzikas darbi

(attiecina uz dziesmu un citu nelielu skaņdarbu radīšanu)

 

No aprēķinātās atlīdzības, atskaitot autora izdevumus, atlikušajai atlīdzības summai piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23%.

LaIPA iedzīvotāju ienākumu nodokli ietur atlīdzības izmaksas brīdī un pilnā apmērā ieskaita budžetā.

 

Sociālais nodoklis

Valsts sociālos apdrošināšanas obligātās iemaksas - to iemaksu budžetā veic pats atlīdzības saņēmējs.

Fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autortiesību un blakustiesību atlīdzību, izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, piemērojot likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, ir pašnodarbināta persona.

  • no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma neveikt valsts sociālās     apdrošināšanas obligātās iemaksas;
  • no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) ienākuma veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atbilstoši pašnodarbinātai personai noteiktajai likmei un kārtībai.

Ja autoratlīdzības saņēmējs, kas nav darba ņēmējs, un autoratlīdzības saņēmējs, kas ir arī darba ņēmējs, bet ir izvēlējies maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā pašnodarbināta persona, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus budžetā veic reizi ceturksnī – līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 15.janvārim.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme pašnodarbinātai personai 2015. gadā vispārējā gadījumā ir 30,58% no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta.