Raidu radio un TV

Radio

Izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt atlīdzību par fonogrammu izmantošanu, tās raidot. Autortiesību likuma 63.panta 5.daļas 7.punkts nosaka, ka Autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi tiek administrētas attiecībā uz komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.

Līgums

Atlīdzības lielums

Ieņēmumu atskaišu forma

Satura atskaišu forma

Autortiesību likuma 40.panta 5.daļa nosaka, ka darbu izmantotājiem pēc autortiesību subjekta, kā arī mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju par izmantotajiem darbiem tādā apjomā, kādu pieprasa attiecīgi autortiesību subjekts vai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

TV

Izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt atlīdzību par fonogrammu izmantošanu, tās raidot. Autortiesību likuma 63.panta 5.daļas 7.punkts nosaka, ka Autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi tiek administrētas attiecībā uz komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.

Līgums

Atlīdzības lielums

Ieņēmumu atskaišu forma

Satura atskaišu forma

Autortiesību likuma 40.panta 5.daļa nosaka, ka darbu izmantotājiem pēc autortiesību subjekta, kā arī mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju par izmantotajiem darbiem tādā apjomā, kādu pieprasa attiecīgi autortiesību subjekts vai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

Simulcasting

Vienlaicīga un nemainīta brīvā gaisa radio vai TV programmas pārraidīšana internetā. 

Ņemot vērā pārraides vienlaicīgumu un nemainīgumu, nav iespējama tādu darbību veikšana kā pauzēšana, pārtīšana, utml.  Vienlaicīga un nemainīta pārraide internetā bez atlīdzības. Parasti programma tiek saņemta caur datora programmatūru, bet var tikt saņemta arī caur tam pielīdzinātām ierīcēm. Tā kā raidīta tiek tiešraide, nav nepieciešamība izvēlēties konkrētu dziesmu, pauzēt, pārslēgt uz nākamo dziesmu vai kā citādāk izmainīt pārraidi. Lejupielādēšana nav iespējama/atļauta.

Saskaņā ar LaIPA noslēgtajiem Līgumiem par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem ar raidorganizācijām (radio un TV), raidorganizācija, pamatojoties uz Autortiesību likuma 52.pantu, maksā LaIPA atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu Raidorganizācijas veidotajā programmā to raidot ēterā un elektronisko sakaru tīklā Latvijas Republikas teritorijā.