Sporta, fitnesa klubi un deju skolas

 

No 2018. gada 16. februāra ir spēkā izmaiņas sporta un deju nodarbību maksājamās atlīdzības tarifā. Aicinām ņemt vērā, ka turpmāk ceturkšņa atskaites par sporta un deju nodarbībām nebūs jāiesniedz.

Mūzikas ierakstu izmantošana Publiskā izpildījuma vietā - sporta klubā, fitnesa centrā un citās klientu apkalpošanai piemērotās telpās. Atlīdzība izpildītājiem un fonogrammu producentiem maksājamā par mūzikas ierakstu izmantošanu.

Fona mūzika un nodarbību mūzika ir mūzikas ierakstu izmantošana ar radio, televīzijas, CD un DVD, datora un citu ierīču vai atskaņošanas avotu starpniecību. Apliecība ir dokuments, kas apstiprina Autortiesību likumā un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā paredzēto tiesību ievērošanu.